Pronunciation Guide of French (in Finnish)

RanskanAantamisopas

I have authored a textbook entitled ‘Pronunciation Guide of French’ (Ranskan ääntämisopas) (2015). The book (147 pages + CD) is in Finnish, and it was published by Finn Lectura (Helsinki).

Reference: Wiklund, Mari (2015): Ranskan ääntämisopas. Helsinki: Finn Lectura.

****************************************************************************************************

Olen kirjoittanut Ranskan ääntämisoppaan (2015). Kirjassa on 147 sivua (+ cd-levy). Sen on kustantanut Finn Lectura (Helsinki).

Lisätietoa kirjasta:

“Ranskan ääntämisopas esittelee konkreettisesti suomen ja ranskan ääntämisen eroja sekä niitä ranskan piirteitä, joihin suomea äidinkielenään puhuvien tulisi erityisesti kiinnittää huomiota. Opas on suunniteltu vastaamaan yliopistotasoisen ranskalaisen filologian fonetiikan opetuksen tarpeita.

Teos on laadittu mahdollisimman yleistajuiseksi ja helposti lähestyttäväksi. Täten se soveltuu myös muuhun opetuskäyttöön sekä itseopiskeluun. Teoreettisia selityksiä tuetaan runsaan kuvamateriaalin ja kirjaan sisältyvän cd-äänitteen avulla. Lisäksi kirja sisältää käytännön ääntämisharjoituksia sekä kertaustehtäviä. Keskeisimmät termit ja käsitteet annetaan myös ranskaksi.”

Tekijä: Mari Wiklund
ISBN: 978-951-792-720-8
Kustantajahinta: 40 euroa

Kirjan voi ostaa Finn Lecturan kotisivuilta, ja sitä myydään myös kirjakaupoissa.