Publications intended for the general public

2021:

  • Wiklund, Mari & Kurhila, Salla (2021): Koodinvaihtojen prosodiasta Kanadassa asuvan ulkosuomalaisen puheessa [About the prosody of code-switchings in the speech of an expatriate Finn living in Canada], Virittäjä-blogi (26.7.2021) (available online).

2015:

  • Wiklund, Mari (2015): Äännä kuin ranskalainen [Pronounce as a Frenchman], Humanistilehti (28.5.2015) (available online).

2011:

  • Lehtinen, Mari (2011): Blogi opetuksessa, tutkimuksessa sekä osana arkea ja juhlaa [The use of blogs in teaching, research and as a part of everyday life and celebrations]. In: Kalalahti, J. (ed.), Tarinoita blogien käytöstä. Tampereen yliopisto, Tampere, 19-24. [TRIM Research Notes, 4] (available online).

2009:

  • Lehtinen, Mari (2009): Les signes de ponctuation et la prosodie dans la lecture radiophonique de L’Étranger par Albert Camus, Le Bulletin de la Société des Etudes camusiennes 87, 14-20.