Tekstinymmärtäminen II (Rra203) / kevät 2008 (periodit III ja IV)

TEKSTINYMMÄRTÄMINEN II -KURSSI (Rra203), ryhmä B

Periodit III ja IV (17.1.-8.5.2008), to 10-12, U40 sali 26

Kurssikuvaus

Tärkeitä päivämääriä:

Periodi III:

 • Opetus alkaa: 17.1
 • Periodin viimeinen opetuskerta: 28.2
 • Arvioitava kotikäännös 1 jaetaan: 31.1
 • Arvioitava kotikäännös 1 palautetaan: 14.2
 • Tuntikäännös: 28.2

Periodi IV: 

 • Periodin ensimmäinen opetuskerta: 13.3
 • Periodin viimeinen opetuskerta: 8.5
 • Esitelmissä käsiteltävät tekstit palautetaan: 13.3
 • Opiskelijoiden esitelmiä (pareittain): 27.3 ja 3.4
 • Arvioitava kotitehtävä 2 (tiivistelmä esitelmästä) palautetaan: 10.4 
 • Kurssikuulustelu: 24.4 klo 9.00-12.00
 • Ei opetusta: 20.3 ja 1.5

OHJELMA:

Tunti 1 (17.1): Kurssin yleisesittely ja käytännön asioita. Aloitetaan tekstin 1 käsittelyä (“Mes amis, mes amours, mes emm…com” / L’Express 6.12.2007, ss. 64-67).

Tunti 2 (24.1): Jatketaan tekstin 1 käsittelyä (“Mes amis, mes amours, mes emm…com” / L’Express 6.12.2007, ss. 64-67). Puhutaan kotitehtävän pohjalta kolmen pisteen käytöstä ja finiittiverbittömien virkkeiden esiintymistä. Harjoitellaan kääntämistä. Jaetaan teksti 2 (“Banlieues : le ghetto des mots” / L’Express 17.1.2008, ss. 64-69).

Tunti 3 (31.1): Kerrataan edellisen tunnin ja kotitehtävän pohjalta finiittiverbittömien virkkeiden ja kolmen pisteen käyttöä tyylikeinoina. Puhutaan lyhyesti Paul Claudelista. Käsitellään kääntämiseen ja suomen kielen oikeinkirjoitukseen liittyviä ongelmia edellisellä tunnilla tehdyn harjoituksen pohjalta. Aloitetaan tekstin 2 käsittelyä (“Banlieues : le ghetto des mots” / L’Express 17.1.2008, ss. 64-69). Jaetaan arvioitava kotikäännös 1 (“Banlieues : Le retour de flammes” / L’Express 29.11.2007, ss. 64-65) ja siihen liittyvät ohjeet.

Tunti 4 (7.2): Kerrataan kotitehtävän pohjalta suomen kielen kielenhuoltoa. Puhutaan hieman suomen demonstratiivipronominin ‘tämä’ käytöstä. Jatketaan tekstin “Banlieues : le ghetto des mots” käsittelyä (L’Express 17.1.2008, ss. 64-69). Jatketaan viime kerralla aloitettua tehtävää, jossa harjoitellaan tekstin sisällön raportointia suomalaiselle lukijakunnalle. Harjoitellaan hankalien virkkeiden kääntämistä.

Tunti 5 (14.2): Jatketaan tekstin “Banlieues : le ghetto des mots” käsittelyä (L’Express 17.1.2008, ss. 64-69). Käydään läpi viime kerralla ryhmissä kirjoitettuja “suomenkielisiä lehtiartikkeleita” ja pohditaan niiden sekä Helsingin Sanomissa (13.2.2008) julkaistujen artikkelien pohjalta suomalaisten sanomalehtitekstien tyypillisiä rakenteita. Jatketaan edellisellä tunnilla aloitettua hankalien virkkeiden käännöstehtävää.

Tunti 6 (21.2): Käsitellään construction détachée ja dislocation -rakenteita sekä teoriassa että käytännössä. Puhutaan IV periodilla pidettävistä opiskelijoiden esitelmistä. Käydään läpi arvioitavassa kotikäännöksessä 1 (“Banlieues : Le retour de flammes” / L’Express 29.11.2007, ss. 64-65) ilmenneitä ongelmia. Puhutaan seuraavalla kerralla pidettävästä tuntikäännöksestä.

Tunti 7 (28.2): Arvioitava tuntikäännös. Kotikäännösten palautus.

Tunti 8 (13.3): Käsitellään tuntikäännöstä (“Pension de bonne famille”, L’Express 7.2.2008, ss. 66-68). Puhutaan kurssin arvioinnista. Sovitaan esitelmien päivämäärät sekä kerrataan esitelmien sisältöön ja käytännön toteutukseen liittyviä asioita. Käsitellään uutta tekstiä (“Le pacte civil de solidarité, une union devenue banale“, Le Monde 11.10.2007, s. 12) erilaisten luku-, rakenne- ja sisältötehtävien kautta. 

Tunti 9 (27.3): Opiskelijoiden esitelmiä:

 • Teemu, Nina ja Mia: “Les glaneurs, du Moyen Âge à Internet” (Le Monde 26.2.2008)
 • Janne, Meri-Tuuli ja Veera: “Débat Delanoë-Panafieu : ‘Vous voyez qu’on est d’accord sur quelque chose !’ ” (Libération 12.3.2008)
 • Mikko ja Mare: “Plus qu’un succès, un phénomène de société” (Le Figaro 26.2.2008) 

Tunti 10 (3.4): Opiskelijoiden esitelmiä:

 • Miikka, Elisaveta ja Hennileena: “Olivia Ruiz de la « Star Ac’ » au rock alternatif” (Directsoir 21.6.2007)
 • Julia ja Nabil: “Les vins sont menacés par le changement climatique (Le Nouvel observateur 18.2.2008)

Lisäksi puhutaan esitelmien pohjalta tehtävästä kirjallisesta työstä, poissaoloista ja kurssin loppukuulustelusta. Lopuksi tehdään pieni kuullunymmärtämisharjoitus Tryon L’hymne de nos campagnes -kappaleen pohjalta.

Tunti 11 (10.4): Käsitellään suoria lainauksia sekä teoriassa että käytännössä. Apuna käytetään L’Express-lehden uusimpia numeroita. Harjoitellaan huolitellun tyylin tekstinymmärtämistä sekä tekstin keskeisen asiasisällön tiivistämistä ja raportointia. Samalla kartutetaan yleistietoutta ranskalaisesta kulttuurista. Käsiteltävät tekstit on otettu Sciences Humaines -lehdestä (spécial nº 6/2007), ja ne kohdistuvat 1500-1700-lukujen suuriin ranskalaisiin filosofeihin (Montaigne, Descartes, Pascal ja Montesquieu).

Tunti 12 (17.4): Kerrataan kurssin aikana käsiteltyjä asioita teoriassa ja käytännössä. Pidetään viime kerralla valmistellut ranskalaisia filosofeja käsittelevät esitelmät. Tehdään ryhmissä pieni käännösharjoitus Ranskan kulttuurikeskuksen julkaiseman “Ranskalaista nykytaidetta” -esitteen (syksy 2007) avulla. Tiivistelmien palautus.

Tunti 13 (24.4): Kurssin loppukuulustelu (valvojana Eeva Sippola)

Tunti 14 (8.5): Käsitellään loppukuulustelussa olleita tehtäviä ja näiden arviointikriteereitä. Loppukuulustelupapereiden palautus. Analysoidaan sarjakuvakielen erityispiirteitä ja harjoitellaan sarjakuvien kääntämistä Astérix-lehden numeroiden avulla. Tehdään kuullunymmärtämisharjoitus Gérald De Palmasin kappaleen Une seule vie pohjalta. Jaetaan kurssipalautelomakkeet.