Tekstinymmärtäminen II (Rra203) / kevät 2009 (periodit III ja IV)

TEKSTINYMMÄRTÄMINEN II (Rra203) / KEVÄT 2009 (periodit III ja IV), ryhmä B

Toimin keväällä 2009 Helsingin yliopiston romaanisten kielten laitoksella mm. aineopintojen Tekstinymmärtäminen II -kurssin (Rra 203) opettajana. Kurssi toteutetaan periodeilla III (15.1.-26.2.2009) ja IV (12.3.-7.5.2009) torstaisin klo 10-12 (U40 sali 30).

Kurssikuvaus

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

Periodi III:

 • Opetus alkaa: 15.1
 • Periodin viimeinen opetuskerta: 26.2
 • Arvioitava kotikäännös 1 jaetaan: 29.1
 • Arvioitava kotikäännös 1 palautetaan: 12.2
 • Tuntikäännös 1: 26.2 (klo 10.00-12.00)  

Periodi IV:

 • Opetus alkaa: 12.3
 • Esitelmien valmistelukerta ja esitelmissä käsiteltävien lehtiartikkelien palautus: 26.3
 • Opiskelijoiden esitelmät: 2.4
 • Esitelmien kirjallisten versioiden palautus: 16.4
 • Loppukuulustelu: 30.4 (klo 9.00-12.00)
  • Uusintakuulustelu laitoksen yleisessä tentissä 7.5. klo 9-14 (U40 sali 6)
 • Viimeinen opetuskerta: 7.5
 • EI opetusta: 9.4 ja 23.4

OHJELMA

Tunti 1 (15.1): Tutustuminen, kurssin yleisesittely ja käytännön asioita. Aloitetaan teksin 1 käsittelyä (“Mes amis, mes amours, mes emm…com” / L’Express 6.12.2007, ss. 64-67). Käydään lyhyesti läpi L’Express-lehden taustaa. Pohditaan ryhmissä kolmen pisteen ja finiittiverbittömien virkkeiden käyttöä stilistisinä keinoina.

Tunti 2 (22.1): Jatketaan tekstin 1 käsittelyä (“Mes amis, mes amours, mes emm…com” / L’Express 6.12.2007, ss. 64-67). Puhutaan kotitehtävän pohjalta kolmen pisteen ja finiittiverbittömien virkkeiden käytöstä. Tutustutaan myös joihinkin aiheita koskeviin tutkimustuloksiin. Harjoitellaan kääntämistä. Jaetaan teksti 2 (“Banlieues : le ghetto des mots” / L’Express 17.1.2008, ss. 64-69).

Tunti 3 (29.1): Kerrataan edellisen tunnin ja kotitehtävän pohjalta finiittiverbittömien virkkeiden ja kolmen pisteen käyttöä tyylikeinoina. Puhutaan lyhyesti Paul Claudelista. Jatketaan edellisellä tunnilla aloitettua ryhmäkäännöstehtävää. Käsitellään tehtävän pohjalta kääntämiseen ja suomen kielen oikeinkirjoitukseen liittyviä ongelmia.  Jaetaan arvioitava kotikäännös 1 (“Lycées. Le match public-privé” / L’Express 22.11.2007, ss. 24-26) ja siihen liittyvät ohjeet.

Tunti 4 (5.2): Jatketaan edellisellä tunnilla aloitettua tekstin 1 (“Mes amis, mes amours, mes emm…com” / L’Express 6.12.2007, ss. 64-67) pohjalta tehtyä käännöstehtävää. Puhutaan kotitehtävien ja tunnilla tehtyjen käännösten pohjalta suomen kielen oikeinkirjoitusongelmista. Aloitetaan tekstin 2 käsittelyä (“Banlieues : le ghetto des mots” / L’Express 17.1.2008, ss. 64-69). Harjoitellaan ryhmissä sanastollisesti haastavien virkkeiden kääntämistä.

Tunti 5 (12.2): Tehdään edellisellä tunnilla aloitettu käännöstehtävä loppuun ja käydään se yhdessä läpi konstruktivistiseen tyyliin. Tutustutaan construction détachée ja dislocation -rakenteisiin edellisessä tehtävässä käsiteltyjen käännösvirkkeiden sekä aihetta koskevien tutkimusten kautta.

Tunti 6 (19.2): Käsitellään kotitehtävän pohjalta construction détachée ja dislocation -rakenteita ja pohditaan niiden kääntämistä. Arvioitavan kotikäännöksen 1 palautus (“Lycées. Le match public-privé” / L’Express 22.11.2007, ss. 24-26). Käydään läpi käännöksen yleisimpiä ongelmakohtia sekä tehtävän arviointia. (Eva Havun artikkeli “L’interprétation des constructions détachées”). 

Tunti 7 (26.2): Tuntikäännös

Tunti 8 (12.3): Käydään läpi loppukurssin aikataulu. Puhutaan vielä hieman construction détachée -rakenteista, dislokaatioista ja appositioista sekä näiden välisistä eroista. Käydään läpi tuntikäännöksessä esiintyneitä yleisimpiä ongelmia. Tuntikäännösten palautus. Jaetaan teksti 3 (“Banlieues : Le retour de flammes” / L’Express 29.11.2007, ss. 64-65). Aloitetaan tekstin 3 pohjalta ryhmätehtävä, jossa harjoitellaan lehtitekstin sisällön tiivistämistä ja raportointia suomalaiselle lukijakunnalle. 

Tunti 9 (19.3): Puhutaan kurssin aikataulusta ja huhtikuussa pidettävistä opiskelijoiden esitelmistä. Jaetaan teksti 4 (“Le pacte civil de solidarité, une union devenue banale” / Le Monde 11.10.2007, s. 12). Tehdään tekstin 4 pohjalta lukutekniikka- ja rakenneanalyysiharjoituksia. Jatketaan viime kerralla aloitettua tekstin 3 pohjalta tehtävää lehtitekstin sisällön raportointiharjoitusta. 

Tunti 10 (26.3): Vapaata ryhmätyöskentelyä: valmistellaan seuraavalla kerralla pidettäviä sanomalehtiartikkeliesitelmiä ja tarvittaessa jatketaan vielä lehtitekstin sisällön tiivistämis- ja raportointiharjoitusta (tekstin 3 pohjalta).

Tunti 11 (2.4): Opiskelijoiden esitelmiä sanomalehtiartikkelien pohjalta:

 • Ryhmä I: Mikaela, Milla ja Mari (“Les Parisiens invités à ouvrir leurs chambres” / Libération 25.3.2009)
 • Ryhmä III: Elina ja Anna (“Sarkozy se rendra aux Antilles fin avril” / Le Figaro)
 • Ryhmä IV: Meri, Harri ja Hanna (“Indémodable Petit Nicolas” / Metro)
 • Ryhmä V: Salla ja Päivi (“La police essuie des tirs dans les quartiers difficiles” / Le Monde 17.3.2009)

Tunti 12 (16.4): Lyhyt yhteenveto lehtitekstin sisällön raportointiharjoituksesta (teksti 3). Puhutaan construction clivée -rakenteesta sekä mm. adverbiaalin (complément circonstanciel) ja construction détachée -rakenteen välisistä eroista. Käsitellään suoria lainauksia (discours direct) sekä teoriassa että käytännössä Le Monde -lehden viimeaikaisten numeroiden pohjalta. Puhutaan conversationalization-ilmiöstä. Opiskelijoiden esitelmiä sanomalehtiartikkelien pohjalta:

 • Ryhmä VI: Outi K. ja Riina (“Les palaces parisiens séduisent toujours les investisseurs” / Le Monde 16.8.2008)
 • Ryhmä II: Jenna ja Outi J. (“L’industrie du luxe est à son tour touch&eacut
  e;e par la crise” / Le Monde 25.1.2009)

Tunti 13 (30.4): Loppukuulustelu

Tunti 14 (7.5): Loppukuulustelun ja esitelmien kirjallisten versioiden palautus. Harjoitellaan huolitellun tyylin tekstinymmärtämistä sekä tekstin keskeisen asiasisällön tiivistämistä ja raportointia. Samalla kartutetaan yleistietoutta ranskalaisesta kulttuurista. Käsiteltävät tekstit on otettu Sciences Humaines -lehdestä (spécial nº 6/2007), ja ne kohdistuvat 1500-1700-lukujen suuriin ranskalaisiin filosofeihin (Montaigne, Descartes, Pascal ja Montesquieu). Kuullunymmärtämistehtävä Gérald De Palmasin “Une seule vie” -kappaleen pohjalta.