Fonetiikan alkeet -luentokurssi / kevät 2009 (periodi IV)

Fonetiikka

Pidän keväällä 2009 Helsingin yliopiston romaanisten kielten laitoksella Fonetiikan alkeet -luentokurssin. Luentosarja kuuluu ranskalaisen filologian perusopintojen Ranskan kielen tuottaminen I -kokonaisuuteen (Rra 102). Luennot pidetään periodilla IV (10.3.-28.4.2009) tiistaisin klo 14-16 (PR aud XIV). Kurssikuvaus löytyy tästä.

Luentokurssin voi korvata kirjatentillä tiedekuntatentissä. Kevään 2009 tenttipäivämäärä on 18.3. Tenttiin luettava kirja on: B. Malmberg, Phonétique française (4. tai myöh. painos).

Kurssilla käsitellyt PowerPoint-diat julkaistaan tällä sivulla.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ:

 • Ensimmäinen kerta: 10.3
 • Ei opetusta: 14.4 (pääsiäisloma)
 • Loppukuulustelu: 28.4 klo 14.00-16.00 (PR aud XIV)
  • Loppukuulusteluun ei tarvitse ilmoittautua etukäteen
  • Tulokset näkyvillä laitoksen ilmoitustaululla viimeistään 15.5 
 • Uusintakuulustelu: 26.5 klo 14.00-16.00 (U40 sali 28)
  • Uusintakuulusteluun osallistuvien tulee ilmoittautua opettajalle sähköpostitse viimeistään 19.5!
  • Tulokset näkyvillä laitoksen ilmoitustaululla viimeistään 29.5 

OHJELMA:

Luento 1 (10.3.2009): Kurssin lyhyt esittely. Tutustutaan joihinkin fonetiikan ja fonologian peruskäsitteisiin ja -yksiköihin. Tutustutaan yleisellä tasolla IPA-symboleihin ja niitä vastaaviin äänteisiin. Käydään alustavasti läpi keskeisimmät ääntämiselimet ja -paikat sekä niitä vastaavat suomen- ja ranskankieliset termit.  

Luento 2 (17.3.2009): Tutustutaan ranskan vokaalien ominaisuuksiin, luokitteluperusteisiin ja foneettisiin symboleihin. Lisäksi puhutaan mm. rytmijakson käsitteestä, elisiosta, “e caduc” -äänteestä sekä diftongeja muistuttavista ilmiöistä (hiatus, digrammi ja puolikonsonantti + vokaali).

Luento 3 (24.3.2009): Tutustutaan ranskan konsonanttien artikulaatiotapoihin ja foneettisiin symboleihin. Lisäksi puhutaan mm. assimilaatiosta, soinnillisuudesta, äänihuulista sekä puolikonsonanttien distribuutiosäännöistä ja alkuperästä.  

Luento 4 (31.3.2009): Käydään läpi ranskan konsonanttien artikulaatiopaikat sekä näitä kuvaavat suomen- ja ranskankieliset foneettiset termit. Kerrataan samalla konsonanttien artikulaatiotapoja ja konsonanttiäänteitä kuvaavia foneettisia symboleja.

Luento 5 (7.4.2009): Puhutaan sidonnan taustasta sekä siihen liittyvistä säännöistä ja ilmiöistä. Tutustutaan prosodian käsitteeseen, keskeisimpiin prosodian parametreihin sekä mm. prosodisissa tutkimuksissa käytettävään Praat-puheanalyysiohjelmaan.

Luento 6 (21.4.2009): Tutustutaan allofonin, kvantiteetin ja geminaatan käsitteisiin. Puhutaan vokaalien ja konsonanttien kestoista ranskassa. Harjoitellaan foneettista transkribointia Praat-ruudulla esitettyjen ääniesimerkkien avulla. Valmistaudutaan loppukuulusteluun edellisessä tiedekuntatentissä pidetyn fonetiikan kokeen avulla.

SUOSITELTAVAA TAUSTAKIRJALLISUUTTA:

 • Ashby, Michael & Maidment, John (2005): Introducing Phonetic Science. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Duchet, Jean-Louis (1998) [5. painos]: La phonologie. Paris: PUF. [Que sais-je ?]
 • Malmberg, Bertil (1976) [5. painos]: Phonétique française. Lund: LiberLäromedel.
 • Léon, Pierre, R. (1992): Phonétisme et prononciations du français. Paris: Nathan.
 • Iivonen, Antti (toim.) (2005): Puheen salaisuudet. Fonetiikan uusia suuntia. Helsinki: Gaudeamus.
 • Iivonen, Antti & Aulanko, Reijo (2001): Fonetiikan peruskäsitteitä. Helsinki: Helsingin yliopisto. [Helsingin yliopiston fonetiikan laitoksen monisteita 23]
 • Di Cristo, Albert (1998): Intonation in French. Teoksessa: Hirst, D. & Di Cristo, A. (toim.), Intonation Systems. A Survey of Twenty Languages. Cambridge: Cambridge University Press, ss. 195-218.
 • Vaissière, Jacqueline (2006): La phonétique. Paris: PUF. [Que sais-je ?]

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ:

Ranskan foneemit

IPA-symbolit ääninäytteineen

Fonetiikan perussanasto (2000 / Iivonen, Antti et al.)