Fonetiikan ja fonologian alkeet / 2009-2010 (periodit II ja III)

FONETIIKAN JA FONOLOGIAN ALKEET (Rra 102)

Lukuvuosi 2009-2010, periodit II ja III (2.11.2009-1.3.2010)

 • Luentoaika: Ma 10-12 (per II U40 sali 8; per III F24 sh135) 
 • ‘Ranskan kielen tuottaminen I’ (Rra 102) -opintojakson (10 op) osasuoritus
 • Kurssikuvaus löytyy tästä
 • Loppukuulustelu: Ma 1.3.2010 klo 10.00-12.00 (F24 sh135)
 • Uusintakuulustelu: Ma 22.3.2010 klo 8.00-10.00 (Metsätalon sali 28). Huom! Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava sähköpostitse opettajalle viimeistään ke 17.3.2010! (Huomatkaa myös, että uusintakuulustelun paikka on vaihtunut aiemmin ilmoitettuun nähden: uusintakuulustelu pidetään Metsätalon salissa 28 eikä Aleksandriassa.)

Kurssi on mahdollista suorittaa myös kirjatenttinä perusopintojen tiedekuntatentissä. Tenttiin luettava kirja: Malmberg, Bertil (1976), Phonétique française. Lund: LiberLäromedel.

OHJELMA:

 • Luento 1 (2.11.2009): Kurssin lyhyt esittely. Tutustutaan joihinkin fonetiikan ja fonologian peruskäsitteisiin ja -yksiköihin. Tutustutaan yleisellä tasolla IPA-symboleihin ja niitä vastaaviin äänteisiin. Käydään alustavasti läpi keskeisimmät ääntämiselimet ja -paikat sekä niitä vastaavat suomen- ja ranskankieliset termit.  
 • Luento 2 (9.11.2009): Ranskan vokaalit (osa I): Yleiskatsaus ranskan vokaaleihin. Tutustutaan ranskan vokaalien ominaisuuksiin, luokitteluperusteisiin ja foneettisiin symboleihin. Lisäksi puhutaan mm. rytmijakson käsitteestä, elisiosta, “e caduc” -äänteestä sekä diftongeja muistuttavista ilmiöistä (hiatus, digrafi ja puolikonsonantti + vokaali).
 • Luento 3 (16.11.2009): Ranskan vokaalit (osa II): Käydään läpi ranskan palataaliset oraalivokaalit (etuvokaalit) yksitellen
 • Luento 4 (23.11.2009): Ranskan vokaalit (osa III): Käydään yksitellen läpi velaariset oraalivokaalit (takavokaalit) sekä nasaalivokaalit
 • Luento 5 (30.11.2009): Ranskan konsonantit (osa I): Yleiskatsaus ranskan konsonanttien luokitteluun artikulaatiotavan mukaan. Lisäksi puhutaan mm. soinnillisuudesta ja assimilaatiosta.
 • Luento 6 (7.12.2009): Ranskan konsonantit (osa II): Yleiskatsaus ranskan konsonanttien artikulaatiopaikkoihin. Lisäksi puhutaan mm. joidenkin ranskan ja suomen konsonanttien välisistä eroista.
 • Luento 7 (14.12.2009): Ranskan konsonantit (osa III): Klusiilit. Lisäksi tehdään kertaustehtäviä kurssin ensimmäisen puoliskon sisältöön liittyen.
 • Luento 8 (18.1.2010): Ranskan konsonantit (osa IV): Nasaalit ja likvidat. Lisäksi jatketaan edellisellä kerralla aloitettuja kertaustehtäviä.
 • Luento 9 (25.1.2010): Ranskan konsonantit (osa V): Spirantit (frikatiivit) ja puolikonsonantit
 • Luento 10 (1.2.2010): Sidonta ja ketjuttaminen. Prosodian käsite ja keskeisimmät parametrit. Praat-puheanalyysiohjelma.
 • Luento 11 (8.2.2010): Allofonin, kvantiteetin ja geminaatan käsitteet. Aloitetaan transkribointiharjoituksia. 
 • Luento 12 (15.2.2010): Jatketaan transkribointiharjoituksia.
 • Luento 13 (22.2.2010): Valmistaudutaan loppukuulusteluun vanhojen tenttikysymysten avulla.
 • Loppukuulustelu (1.3.2010 klo 10.00-12.00)
 • Uusintakuulustelu (22.3.2010 klo 8.00-10.00, Metsätalon sali 28)

TAUSTAKIRJALLISUUTTA:

 • Ashby, Michael & Maidment, John (2005): Introducing Phonetic Science. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Charliac, Lucile & Motron, Annie-Claude (1998): Phonétique progressive du français  avec 600 exercices. Niveau intermédiaire. CLE International.
 • Chiss, Jean-Louis ; Filliolet, Jacques & Maingueneau, Dominique (2001) : Introduction à la linguistique française. Tome I : notions fondamentales, phonétique, lexique. (Deuxième partie : ‘Phonétique et phonologie, pp. 61-109). Paris : Hachette.
 • Duchet, Jean-Louis (1998) [5. painos]: La phonologie. Paris: PUF. [Que sais-je ?]
 • Léon, Pierre, R. (1992): Phonétisme et prononciations du français. Paris: Nathan.
 • Malmberg, Bertil (1976) [5. painos]: Phonétique française. Lund: LiberLäromedel.
 • Iivonen, Antti (toim.) (2005): Puheen salaisuudet. Fonetiikan uusia suuntia. Helsinki: Gaudeamus.
 • Iivonen, Antti & Aulanko, Reijo (2001): Fonetiikan peruskäsitteitä. Helsinki: Helsingin yliopisto. [Helsingin yliopiston fonetiikan laitoksen monisteita 23]
 • Di Cristo, Albert (1998): Intonation in French. Teoksessa: Hirst, D. & Di Cristo, A. (toim.), Intonation Systems. A Survey of Twenty Languages. Cambridge: Cambridge University Press, ss. 195-218.
 • Vaissière, Jacqueline (2006): La phonétique. Paris: PUF. [Que sais-je ?]

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ:

Ranskan foneemit

Transkribointiharjoituksia

IPA-symbolit ääninäytteineen

Fonetiikan perussanasto (2000 / Iivonen, Antti et al.)