Tekstinymmärtäminen II (Rra 203) / kevät 2010 (periodit III ja IV)

TEKSTINYMMÄRTÄMINEN II (Rra 203) / kevät 2010 (ryhmä B)

Aika: Periodit III ja IV (21.1.-6.5.2010), to klo 10-12

Paikka: Päärakennuksen sali 19

Opettaja: Mari Lehtinen

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

Periodi III:

  • Opetus alkaa: 21.1
  • Periodin viimeinen opetuskerta: 4.3
  • Arvioitava kotikäännös jaetaan: 4.2
  • Arvioitava kotikäännös palautetaan: 18.2
  • Tuntikäännös: 4.3 (klo 10.00-12.00)

Periodi IV:

  • Opetus alkaa: 18.3 (Huom! Kaikki IV periodin opetuskerrat 29.4 lukuunottamatta aloitetaan klo 10.00. Täten korvataan 22.4 pois jäävä opetuskerta.)
  • Opiskelijoiden esitelmät: 15.4
  • Esitelmien kirjallisten versioiden palautus: 19.4 (klo 12.00 mennessä) 
  • Loppukuulustelu (kurssin viimeinen kerta): 6.5 (klo 9.00-12.00) päärakennuksen sali 6 
  • EI opetusta: 1.4 ja 22.4

OHJELMA

Tunti 1 (21.1): Tutustuminen, kurssin yleisesittely ja käytännön asioita. Aloitetaan teksin 1 käsittelyä (“Mes amis, mes amours, mes emm…com” / L’Express 6.12.2007, ss. 64-67). Käydään lyhyesti läpi L’Express-lehden taustaa. Pohditaan ryhmissä kolmen pisteen ja finiittiverbittömien virkkeiden käyttöä stilistisinä keinoina.

Tunti 2 (28.1): Jatketaan tekstin 1 käsittelyä (“Mes amis, mes amours, mes emm…com” / L’Express 6.12.2007, ss. 64-67). Puhutaan kotitehtävän pohjalta kolmen pisteen ja finiittiverbittömien virkkeiden käytöstä. Tutustutaan myös joihinkin aiheita koskeviin tutkimustuloksiin. Harjoitellaan kääntämistä. Jaetaan teksti 2 (“Banlieues : le ghetto des mots” / L’Express 17.1.2008, ss. 64-69).

Tunti 3 (4.2): Kerrataan edellisen tunnin ja kotitehtävän pohjalta finiittiverbittömien virkkeiden ja kolmen pisteen käyttöä tyylikeinoina. Puhutaan lyhyesti Paul Claudelista. Jatketaan edellisellä tunnilla aloitettua ryhmäkäännöstehtävää. Käsitellään tehtävän pohjalta kääntämiseen ja suomen kielen oikeinkirjoitukseen liittyviä ongelmia.  Jaetaan arvioitava kotikäännös 1 ja siihen liittyvät ohjeet.

Tunti 4 (11.2): Jatketaan edellisellä tunnilla aloitettua tekstin 1 (“Mes amis, mes amours, mes emm…com” / L’Express 6.12.2007, ss. 64-67) pohjalta tehtyä käännöstehtävää. Puhutaan kotitehtävien ja tunnilla tehtyjen käännösten pohjalta suomen kielen oikeinkirjoitusongelmista. Aloitetaan tekstin 2 käsittelyä (“Banlieues : le ghetto des mots” / L’Express 17.1.2008, ss. 64-69). Harjoitellaan ryhmissä sanastollisesti haastavien virkkeiden kääntämistä.

Tunti 5 (18.2): Käydään yhdessä läpi edellisellä tunnilla tehty käännöstehtävä. Tutustutaan construction détachée ja dislocation -rakenteisiin edellisessä tehtävässä käsiteltyjen käännösvirkkeiden sekä aihetta koskevien tutkimusten kautta. Harjoitellaan lehtitekstin sisällön tiivistämistä ja sen välittämistä suomalaiselle yleisölle. 

Tunti 6 (25.2): Käsitellään kotitehtävän pohjalta construction détachée ja dislocation -rakenteita ja pohditaan niiden kääntämistä. Arvioitavan kotikäännöksen 1 palautus (“Une salariée licenciée pour avoir utilisé Facebook à domicile” / Libération 28.4.2009). Käydään läpi käännöksen yleisimpiä ongelmakohtia sekä tehtävän arviointia. Jatketaan edellisellä tunnilla aloitettua lehtitekstin sisällön tiivistämisharjoitusta pienryhmissä.

Tunti 7 (4.3): Tuntikäännös (klo 10.00-12.00)

Tunti 8 (18.3): Käydään läpi loppukurssin aikataulu. Puhutaan vielä hieman construction détachée -rakenteista, dislokaatioista ja appositioista sekä näiden välisistä eroista. Käydään läpi tuntikäännöksessä esiintyneitä yleisimpiä ongelmia. Tuntikäännösten palautus. Jaetaan teksti 3 (“Dans les grandes écoles, mieux vaut être boursier que fille / Le Monde 8.3.2010, s. 2).

Tunti 9 (25.3): Puhutaan kurssin aikataulusta ja huhtikuussa pidettävistä opiskelijoiden esitelmistä. Tehdään tekstin 3 pohjalta rakenneanalyysiharjoituksia. Jaetaan teksti 4 (“Le pacte civil de solidarité, une union devenue banale” / Le Monde 11.10.2007, s. 12) ja tehdään sen pohjalta lukutekniikka- ja rakenneharjoituksia.

Tunti 10 (8.4): Puhutaan construction clivée -rakenteesta, suorasta kerronnasta sekä conversationalization-ilmiöstä ja tehdään niihin liittyviä harjoituksia. Suunnitellaan ryhmittäin seuraavalla kerralla pidettäviä esitelmiä. 

Tunti 11 (15.4): Opiskelijoiden esitelmiä sanomalehtiteksteistä.

Tunti 12 (29.4): Esitelmien kirjallisten versioiden palautus. Analysoidaan sarjakuvakielen erityispiirteitä ja harjoitellaan sarjakuvien kääntämistä Astérix-lehden numeroiden avulla. Harjoitellaan huolitellun tyylin tekstinymmärtämistä sekä tekstin keskeisen asiasisällön tiivistämistä ja raportointia Sciences Humaines -lehdessä (spécial nº 6/2007) julkaistujen 1500-1700-lukujen suuria ranskalaisia filosofeja esittelevien tekstien avulla.

Tunti 13 (6.5 klo 9.00-12.00): Loppukuulustelu päärakennuksen salissa 6