Kielitieteen metodit / 2010-2011 (periodit II ja III)

KIELITIETEEN METODIT -KURSSI (Rra306, Res302, Rit302)

Kurssi koostuu 14 luennosta, jotka järjestetään lukuvuonna 2010-2011 periodeilla II ja III perjantaisin klo 14–16. Luennoilla romaanisten kielten tutkijat esittelevät tutkimushankkeitaan ja lähestymistapaansa kielen tai kirjallisuuden tutkimukseen. Kurssin opetuskieli on pääsääntöisesti suomi, mutta luentoja pidetään myös romaanisilla kielillä. Metodikurssin luentojen tarkoituksena on tarjota opiskelijalle näköaloja kieliaineiden tutkimuksessa käytettyihin menetelmiin. Opintojakso sisältyy ranskalaisen, espanjalaisen ja italialaisen filologian syventäviin opintoihin. Sen laajuus on 3 op. Kurssin koordinaattorina toimii FT Mari Lehtinen.

Kurssin päätteeksi ei järjestetä tenttiä, vaan opiskelijat laativat luentopäiväkirjan valitsemistaan neljästä luentokerrasta. Kurssi arvostellaan asteikolla 0–5. Kurssiarvosana muodostuu luentopäiväkirjamerkintöjen arvosanojen keskiarvosta. Opiskelijoilla on kunkin luennon jälkeen neljä viikkoa aikaa palauttaa luentopäiväkirjamerkintänsä kyseiselle opettajalle. Lopullinen luentopäiväkirja, johon sisältyy kansilehti, johdanto ja neljä päiväkirjamerkintää, tulee palauttaa viimeistään pe 1.4.2011 klo 17.00 mennessä joko sähköisesti Moodle-kurssialustalle tai paperiversiona kurssin koordinaattorin postilokeroon (Metsätalon 5. krs). Luentojen PowerPoint-diat ja muu käytetty opetusmateriaali julkaistaan kurssin Moodle-alueella.

KURSSIN ALUSTAVA OHJELMA:

II periodi (pe klo 14–16, U37 sh 4):

 • 1) 5.11: Eva Havu: “Kontrastiivista kielentutkimusta” (+ Mari Lehtinen: ”Kurssin esittely”)
 • 2) 12.11: Eeva Sippola: “The Atlas of Pidgin and Creole Language Structures – Kreolikielet ja kielitypologia”
 • 3) 19.11: Enrico Garavelli: ”La filologia dei testi a stampa”
 • 4) 26.11: Timo Riiho: “Historiallis-vertailevaa romanistiikkaa”
 • 5) 3.12: Juhani Härmä: “Tekstiaineistojen tutkimusta historialliselta kannalta: esimerkkejä ranskasta”
 • 6) 10.12: Ulla Tuomarla: ”Puhdistus / Purge; tekstilingvistisiä ja käännöstutkimuksellisia huomioita Sofi Oksasen romaanista ja sen ranskannoksesta”
 • 7) 17.12: Päivi Sihvonen: ”Haaveesta hankkeeseen. Erään tutkimusprojektin anatomiaa”

III periodi (pe klo 14–16, U40 sali 8):

 • 8) 21.1: Olli Philippe Lautenbacher: “Analyse oculométrique de la réception du film sous-titré”
 • 9) 28.1: Mari Lehtinen: ”Keskustelunanalyysi ja prosodiantutkimus”
 • 10) 4.2: Elina Suomela-Härmä: ”Mitä on filologia?”
 • 11) 11.2: Mervi Helkkula: ”Tekstintutkimusta, tyylintutkimusta”
 • 12) 18.2: Anton Granvik: “Kognitiivista kielentutkimusta”
 • 13) 25.2: Johanna Isosävi: “Miten puhuttelua voidaan tutkia?”
 • 14) 4.3: Anne Riippa: ”Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä”