Intonaation nousu puheessa vs. kappaleenjako kirjoitetussa kielessä

SpeechText

Työskentelin vuosina 2011-2012 tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa, joka kohdistui kirjoitustulkkaukseen. Kirjoitustulkkausta tarvitaan kommunikoinnin apuvälineeksi kuuroille ja huonokuuloisille. Kirjoitustulkkauksessa tulkki siirtää puheen mahdollisimman tarkasti kirjoitettuun muotoon siten, että se tulee näkyville tietokoneruudulle tai valkokankaalle.

Sain tutkimuksissani selville mm. sen, että kirjoitustulkit pitävät intonaation nousua topikaalista siirtymää ilmaisevana merkkinä. Kun puheessa tapahtui nk. pitch reset, eli karkeasti sanottuna huomattava intonaation nousu aiemmin sanottuun nähden, kirjoitustulkki teki tekstissään kappaleenjaon 91,7%:ssa tapauksista. Tämä osoittaa, että intonaatiolla on keskeinen rooli puheen jäsentämisessä, ja että huomattavalla intonaation nousulla lausuman alussa on puheessa kirjoitetun kielen kappaleenjakoa muistuttava tehtävä.

 

Olen julkaissut aiheesta seuraavat artikkelit:

  • Wiklund, Mari (2014): The realization of pitch reset in Finnish print interpreting data. Text & Talk  34(4), 491–520 (julkaistu myös internetissä). (Artikkeli löytyy mm. Academia.edu:sta.)
  • Wiklund, Mari (2013): Puheen prosodian ja kirjoitetun kohdetekstin suhde suomenkielisessä kirjoitustulkkausaineistossa. Puhe ja kieli 3 (2013), 107–130 (julkaistu myös internetissä).