Hanke ääntämisongelmien ja vierasperäisen intonaation roolista ymmärrysongelmien synnyssä

Olen suunnittelemassa tutkimushanketta ääntämisongelmien ja vierasperäisen intonaation roolista ymmärrysongelmien synnyssä. Hankkeen päämääränä olisi selvittää, millaiset ääntämisvirheet ja vierasperäisen intonaation piirteet aiheuttavat ymmärrysongelmia kielenoppijoiden ja näiden keskustelukumppanien välisessä vuorovaikutuksessa. Oma asiantuntemukseni kohdistuu ranskan kieleen, mutta mukaan hankkeeseen olisi tarkoitus saada myös muiden kielten tutkijoita. Tutkijat voisivat olla esimerkiksi foneetikkoja ja keskusteluntutkijoita, mutta myös muut kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan!

Hankkeella ei ole vielä rahoitusta, mutta rahoitushakemuksia olisi tarkoitus alkaa laatia vähitellen…

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan hankkeeseen! Ilmoitusta saa mieluusti levittää!! 🙂

Tässä kirjoittamani blogiteksti ranskan ääntämisestä.