Lausumien välisen riippuvuuden ilmaiseminen prosodisin keinoin

13.11.2018

Monologinen puhe koostuu tyypillisesti temaattisista ja rakenteellisista kokonaisuuksista, ‘puhekappaleista’. Uusi puhekappale alkaa karkeasti sanottuna silloin, kun uusi lausuma alkaa edellisen lausuman alkua korkeammalta sävelkorkeuden tasolta. Myös puhekappaleiden sisällä lausumien välisiä suhteita ilmaistaan prosodisin keinoin. Tunnusmerkitön tapa ilmaista kahden peräkkäisen lausuman välistä suhdetta on aloittaa uusi lausuma edellisen loppua korkeammalta tasolta. Jos kuitenkin peräkkäiset lausumat liittyvät tiiviisti yhteen, uusi lausuma alkaa edellisen loppua matalammalta sävelkorkeuden (f0) tasolta. Tämä ilmiö ilmaisee yhtäältä lausumien välistä temaattista riippuvuussuhdetta mutta toisaalta taas uuden kieliopillisesti riippumattoman lausuman alkua. Olen tutkinut kyseistä ilmiötä suomenkielisessä kirjoitustulkkausaineistossa, jossa monologiset, luentotyyppiset suulliset esitykset on käännetty kirjoitetuksi tekstiksi, jotta kuurot ja huonokuuloiset henkilöt pääsevät niihin käsiksi. Olen julkaissut aiheesta mm. seuraavan artikkelin:

Wiklund, Mari (2018): Indicating Dependency between Spoken Sentences by Prosodic Means. Discours 22 (2018). DOI: 10.4000/discours.9675 (julkaistu avoimesti internetissä).

 

Artikkelin englanninkielinen abstrakti:

In certain languages and in certain types of data, prosodic features are used to group prosodic units called by some scholars spoken sentences into larger units, often called speech paragraphs. The onsets of the first spoken sentences of these units are marked by a raised pitch level compared to the beginning of the preceding spoken sentence. The prosodic units that are formed typically correspond to topical entities. Prosodic means are also used to indicate relationships between spoken sentences belonging to the same speech paragraph. A new spoken sentence generally starts at a higher pitch compared to the end of the preceding spoken sentence. However, if two consecutive spoken sentences are closely related, the second begins at a lower pitch vis-à-vis the end of the previous spoken sentence, but the subsequent syllable of the new spoken sentence displays raised pitch. This phenomenon of sentence-initial lowered pitch indicates, on one hand, a close discourse relationship with the preceding spoken sentence but, on the other, the beginning of a grammatically independent spoken sentence. The data are in Finnish, and they come from conference-like, monologous presentations that are translated by speech-to-text interpreters to allow the speech to be accessed by the deaf and hard-of-hearing. The analyses are performed using instrumental phonetics methodology.