Phonétique (automne 2021)

Pidin syksyllä 2021 ranskan kielen ja kulttuurin opintosuunnan perusopintojen fonetiikan luentosarjan Helsingin yliopistossa (periodit I ja II). Luentokurssilla käytiin läpi ranskan fonetiikan keskeisimpiä asioita, kuten peruskäsitteitä, foneettisia symboleita, sidontasääntöjä ja eri äänteiden piirteitä. Äänteitä verrattiin myös suomen äänteisiin. Luentosarja on osa Phonétique et prononciation (KIK-FR112, 5 op) -opintojaksoa, johon kuuluu luentosarjan lisäksi käytännön ääntämisharjoituksia. Luentosarja toteutettiin syksyllä 2021 reaaliaikaisena etäopetuksena Zoomin välityksellä. Lopuksi pidettiin loppukuulustelu. Kurssin ohjelma ja materiaalit julkaistiin Moodlessa.