Puhuttu kieli ja keskusteluntutkimus (kevät 2022)

Opetan keväällä 2022 periodeilla III ja IV Johanna Isosävin kanssa Helsingin yliopiston ranskan kielen ja kulttuurin opintosuunnassa syventävien opintojen kurssin, jonka otsikko on “Puhuttu kieli ja keskusteluntutkimus” (Langue parlée et analyse conversationnelle, KIM-FR339). Kurssilla käydään monipuolisesti läpi puhutun kielen tutkimuksen peruskäsitteitä sekä erilaisia menetelmiä ja lähestymistapoja. Opetuskieli on ranska. Kurssin laajuus on 5 opintopistettä. Kurssin ohjelma ja materiaalit julkaistaan Moodlessa.