Puhuttu kieli ja keskusteluntutkimus (kevät 2022)

Opetin keväällä 2022 periodeilla III ja IV Johanna Isosävin kanssa Helsingin yliopiston ranskan kielen ja kulttuurin opintosuunnassa syventävien opintojen kurssin, jonka otsikko oli “Puhuttu kieli ja keskusteluntutkimus” (Langue parlée et analyse conversationnelle, KIM-FR339). Kurssilla käytiin monipuolisesti läpi puhutun kielen tutkimuksen peruskäsitteitä sekä erilaisia menetelmiä ja lähestymistapoja. Opetuskieli oli ranska. Kurssin laajuus oli 5 opintopistettä. Kurssin ohjelma ja materiaalit julkaistiin Moodlessa.