Ymmärrysongelmien selvittäminen puhelintulkatussa turvapaikkahaastettelussa

Julkaisin äskettäin (2023) Simo Määtän kanssa artikkelin “Resolving comprehension problems in a telephone-interpreted screening interview” Routledgen kustantamassa kirjassa Interactional dynamics in remote interpreting: Micro-analytical approaches (toim. De Boe, E., Salaets, H. & Vranjes, J.). Analysoimme tutkimuksessamme kahta puhelintulkattua jaksoa äänitetystä ja litteroidusta turvapaikkahaastattelusta, joka tehtiin Suomessa. Osallistujiin kuului virkailija, joka esitti kysymykset ja kirjoitti pöytäkirjaa suomeksi, tulkki, joka käänsi suomen ja ranskan välillä sekä turvapaikanhakija, joka kommunikoi tulkin kanssa ranskaksi. Tulkin ja haastateltavan väliset ymmärryssongelmat olivat tilaisuudessa hyvin tavallisia ja huomiota herättäviä, joten tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää näiden ongelmien syitä ja ratkeamismekanismeja. Tätä varten analysoimme valitsemiemme katkelmien kielellisiä ja vuorovaikutuksellisia piirteitä. Analyysimme perustuvat pääasiassa keskustelunanalyysiin (KA). Lisäksi otamme huomioon puhelintulkkaukseen liittyvät rajoitteet sekä tulkin ja haastateltavan erilaiset kielelliset resurssit. Näin ollen KA-lähestymistapa yhdistetään tutkimuksessa näkemyksiin, jotka perustuvat tulkkaustutkimukseen ja vuorovaikutussosiolingvistiikkaan

Lähdeviite:

Määttä, Simo & Wiklund, Mari (2023): Resolving comprehension problems
in a telephone-interpreted screening interview. In: De Boe, E., Salaets, H. & Vranjes, J. (eds.), Interactional dynamics in remote interpreting: Micro-analytical approaches. Routledge, New York / London, 42-65. [Routledge Advances in Translation and Interpreting Studies].