Pedagoginen koulutus

Suoritin filosofian maisterin tutkinnon (2003) yhteydessä aineenopettajan pätevyyden ranskassa ja filosofiassa. Auskultoin Helsingin normaalilyseossa lukuvuonna 2001-2002.

Suoritin Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan järjestämän Yliopistopedagogiikan perusteet -kurssin (10 op) lukuvuonna 2008-2009. Kurssi vastaa yliopistopedagogiikan perusopintojen I osaa (YP1 ja YP2).

Syksyllä 2012 jatkoin yliopistopedagogiikan opintojani suorittamalla yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön järjestämän Oppimisen arviointi ja laatu -kurssin (YP4, 5 op). Syksyllä 2015 jatkoin edelleen yliopistopedagogiikan opintojani ja suoritin yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön järjestämän Tieteenalakohtainen yliopistopedagogiikka -kurssin (YA1, 4 op).

Keväällä 2016 suoritin Ryhmässä oppiminen -kurssin (YA5, 3 op) sekä Koulutus kansainvälisessä toimintaympäristössä -kurssin (YA3, 3 op). Syksyllä 2016 suoritin Oppimisen psykologia -kurssin (YA4, 4 op) ja keväällä 2017 Opetussuunnitelma- ja laatutyö yliopistolla -kurssin (YA2, 3 op). Syksyllä 2017 suoritin Ohjaus yliopistossa ja ohjausharjoittelu -kurssin (YP3.1, 5 op) ja keväällä 2018 Oman opetuksen kehittäminen ja opetusharjoittelu -kurssin (YP3.2, 5 op). Kurssit järjesti Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö, ja ne kuuluvat yliopistopedagogiikan perus- ja aineopintoihin.

Yhteensä olen siis suorittanut 42 op yliopistopedagogiikan opintoja vuosina 2009-2018.