Konferenssiesitelmät

SUULLISET ESITELMÄT:

2024:

 • (Viljami Haakanan, Ida-Lotta Myllylän ja Martti Vainion kanssa): A Cross-linguistic Investigation of Prosodic Patterns Related to Autism Spectrum Disorder, The 36th Finnic Phonetics Symposium (Fonetiikan päivät / Foneetika päevad), 25.-26.4.2024, Tallinna (Viro).
 • Autismikirjon varhaisnuorten puheen piirteet ja sosiaalinen vuorovaikutus, Autismikirjon tutkimus Suomessa 2024 -webinaari, 19.4.2024. Etäesiintyminen. (Kutsuesitelmä.)
 • Neverending sentences in data coming from group therapy sessions involving Finnish-speaking preadolescents with Autism Spectrum Disorder – preliminary observations, Prosody and grammar of “neverending sentences” in Finnish and Japanese conversation, 6.-9.3.2024, Jokohama (Japani).
 • (Ritva Lauryn ja Anna Vatasen kanssa): Features of Finnish Neverending Sentences, Prosody and grammar of “neverending sentences” in Finnish and Japanese conversation, 6.-9.3.2024, Jokohama (Japani).

2023:

 • (Mélanie Buchartin kanssa): Le projet IPFC-finnois, Colloque international (Inter)phonologie du français contemporain (I)PFC 2023, 23.-24.11.2023, Pariisi (Ranska).
 • (Viljami Haakanan ja Ida-Lotta Myllylän kanssa): A Crosslinguistic Investigation of Prosodic Patterns Related to Autism Spectrum Disorder, CoCoLaC Seminar, 8.5.2023, Helsinki. (Kutsuesitelmä.)
 • Thoughts on the conference themes, First National Conference on Linguistics & Literature, 1.-2.6.2023, Lahore (Pakistan). Etäesiintyminen. (Kutsuesitelmä.)
 • L’interaction des enfants autistes lors d’une séance de thérapie de groupe, Vulnérabilités en situation -tutkijaverkoston datasessio, 17.4.2023, Orléans (Ranska) / etätapahtuma. (Kutsuesitelmä.)
 • (Melisa Stevanovicin kanssa): Ongelmallisista vuorovaikutustilanteista kertominen, raportoitu puhe ja autismikirjon häiriö, Keskusteluntutkimuksen päivät, 3.-4.2.2023, Turku.

2022:

 • Kieltenvälinen tutkimus autismikirjoon liittyvistä prosodisista piirteistä, Emil Aaltosen Säätiön projektiapurahojen jakotilaisuus, 24.11.2022, Tampere. (Kutsuesitelmä.)
 • (Anne Riipan kanssa): Pourquoi faire lire du théâtre en classe de FLE ? Traits prosodiques des exclamations produites par les apprenants finnophones du français et par les locuteurs natifs du français dans la lecture d’une pièce de théâtre, Colloque International JRE-Riiclas 2022, 16.-18.11.2022, Tahiti (Ranskan Polynesia).
 • (Anne Riipan kanssa): L’intonation des exclamations dans la parole des apprenants finnophones du français, Le XXIe Congrès des Romanistes Scandinaves, 16.-20.8.2022, Aarhus (Tanska). (Myös sektiopuheenjohtajuus.)
 • (Simo Määtän kanssa): Interactional Functions of Therapists’ Reformulations in a Group Session Involving French-Speaking Children with Autism Spectrum Disorder, Atypical Interaction Conference 2022 – Activity, Inclusivity, Creativity, 27.-29.6.2022, Newcastle (Iso-Britannia).

2021:

 • Julkaisuja vuosien varrelta, Ranskan kielen ja kulttuurin jatko-opiskelijoiden seminaari, 23.9.2021, Helsinki / etätapahtuma. (Kutsuesitelmä.)
 • Perceived Atypicality of Speech Prosody of Preadolescents with Autism Spectrum Disorder, HSSH Meeting for researchers in the experimental human science research field, 17.8.2021, Helsinki. (Kutsuesitelmä.)
 • (Anne Riipan kanssa): L’intonation des énoncés interrogatifs
  dans la parole des apprenants finnophones du français, Seizing Sound and Sounding French / Saisir le son, sonner français, 7.-8.6.2021, Helsinki / etäkonferenssi.
 • (Anne Riipan kanssa): Kysymyslauseiden prosodiasta suomea äidinkielenään puhuvien ranskan kielen oppijoiden puheessa, XLVII Kielitieteen päivät, 5.-7.5.2021, Tampere / etäkonferenssi. (Myös sektiopuheenjohtajuus.)
 • Phonetic features of the speech of Finnish-speaking learners of French, Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan vuosijuhla, 27.1.2021, Helsinki. (Kutsuesitelmä.)

2020:

 • (Simo Määtän kanssa): Datasessio: vuorovaikutus autismikirjon varhaisnuorten ja kuntouttajien välisessä keskustelussa, Keskusteluntutkimuksen päivät, 6.-7.2.2020, Helsinki.

2019:

 • (Anne Riipan kanssa): Kysymyslauseiden intonaatio suomenkielisten ranskan oppijoiden puheessa, Kielikeskuslaisten Minikonferenssi VIII –  Language Centre Miniconference VIII, 21.11.2019, Espoo.
 • Interaction of Preadolescents with Autism – Focus on Speech Prosody, Gaze Behavior and Misunderstanding Situations, HCAS Orientation week seminar, 6.9.2019, Helsinki.
 • (Simo Määtän kanssa): Linguistic and interactional features of successful communication between children with autism and their therapists, Atypical Interaction Conference 2019: Re­sources and Chal­lenges in Par­ti­cip­a­tion, 17.-19.6.2019, Helsinki. (Myös sektiopuheenjohtajuus.)
 • Autismikirjon varhaisnuorten vuorovaikutus – keskiössä puheen prosodia, katsekäyttäytyminen ja ymmärrysongelmatilanteet, Klaara-verkoston työpaja: “Miten selkokieltä puhutaan?”, 5.4.2019, Helsinki. (Kutsuesitelmä.)
 • Ungrammatical utterances and disfluent speech as causes of comprehension problems in interaction of preadolescents with highly functioning autism, HCAS “Fellows’ Seminar”, 19.2.2019, Helsinki. (Kutsuesitelmä.)

2018:

 • (Maija Hirvosen kanssa): What a difference the voice makes… The effects of speech prosody on information sequencing in audio description, WRITING VOICE AND SPEAKING TEXT: An Interdisciplinary Enquiry into Diachronic and Synchronic Aspects of Speech, 7.-8.6.2018, Helsinki.
 • (Martti Vainion kanssa): Prosodic Features in the Speech of Finnish- and French-Speaking Boys with Autism, Comparative Approaches to Pragmatics, 22.-23.3.2018, Helsinki.

2017:

 • Interaction of Preadolescents with Autism – Focus on Speech Prosody, Gaze Behavior and Misunderstanding Situations, HCAS “Brown Bag Seminar”, 21.11.2017, Helsinki. (Kutsuesitelmä.)
 • Ymmärrysongelmatilanteita lievästi autististen varhaisnuorten ja näiden kuntouttajien välisissa keskusteluissa, Terveyspsykologian päivät, 31.10.-1.11.2017, Helsinki.
 • (Simo Määtän kanssa): La fonction des signalisations de réparation ouverte dans un interrogatoire d’asile interprété par téléphone, The XX Nordic Romanist Conference – ROM17, 16.-18.8.2017, Bergen (Norja).
 • Puheen prosodian ja kirjoitetun kielen suhteesta, Uusfilologisen yhdistyksen kuukausikokous, 27.4.2017, Helsinki. (Kutsuesitelmä.)
 • Toisen asemaan asettumisen vaikeus lievästi autististen varhaisnuorten keskusteluissa, XVI Keskusteluntutkimuksen päivät, 16.-17.2.2017, Jyväskylä. 
 • Interpunction and Prosody, “Speak up!” – HCAS Winter School 2017, 25.1.2017, Helsinki. (Kutsuesitelmä.)

2016:

 • (Maija Hirvosen kanssa): Puheen visuaalisia ulottuvuuksia: kuvailutulkkauksen prosodiaa tarkastelemassa, XLIII Kielitieteen päivät: Kielen ulottuvuuksia – kielitieteen kurkotteluja, 25.-27.5.2016, Oulu.
 • Interaction of Preadolescents with Autism – Focus on Speech Prosody, Gaze Behavior and Misunderstanding Situations, HCAS “Brown Bag Seminar”, 1.3.2016, Helsinki. (Kutsuesitelmä.)

2015:

 • Tapaustutkimus: Itsekorjaukset ja koodinvaihdot Kanadassa asuvan ulkosuomalaisen puheessa, AFinLAn syyssymposium 2015: Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa, 13.-14.11.2015, Helsinki.
 • Agrammatical utterances and disfluent speech as causes of understanding problems in autistic preadolescents’ interaction, ALAPP 2015 – 5th International Conference on Applied Linguistics and Professional Practice, 5.-7.11.2015, Milano (Italia).
 • The realization of pitch reset in Finnish print interpreting data, Käännöstieteen tutkijaseminaari, 12.10.2015, Helsinki. (Kutsuesitelmä.)
 • Co-participants’ orientation to agrammatical turns and disfluent speech in autistic preadolescents’ interaction, COMET 2015 – 13th Annual Communications, Medicine, and Ethics Conference, 25.-27.6.2015, Hongkong.
 • Kieliopillisesti virheelliset lausumat ja epäsujuva puhe autististen varhaisnuorten vuorovaikutuksessa, XLII Kielitieteen päivät, 21.-23.5.2015, Vaasa. (Myös sektiopuheenjohtajuus.)

2014:

 • The Relationship between the prosody of speech and the written target text in Finnish print interpreting data, ECOS2014 – European Conference of Speech-to-Text, 22.-24.8.2014, Helsinki. (Kutsuesitelmä.)
 • La relation entre les signes de ponctuation et la prosodie dans L’étranger d’Albert Camus, Le XIXème Congrès des Romanistes Scandinaves, 12.-15.8.2014, Reykjavik (Islanti).
 • Välimerkkien ja puheen prosodian välisestä suhteesta, XLI Kielitieteen päivät, 8.-10.5.2014, Turku.

2013:

 • Other-initiated repairs in preadolescent Asperger boys’ interaction, Atypical Interaction: Conversation Analysis and Communication Impairments, 27.-28.6.2013, Sheffield (Iso-Britannia).
 • (Selina Sharminin kanssa): Gaze behaviour and linguistic processing of dynamic text in print interpreting, 1st International Accessibility and Multimodality in Communication -symposium, 30.-31.5.2013, Turku.

2012:

 • Puheen prosodian ja kirjoitetun kohdetekstin välinen suhde suomenkielisessä kirjoitustulkkausaineistossa, Käännöstieteen tutkijaseminaari, 19.11.2012, Helsinki. (Kutsuesitelmä.)
 • Postponed pitch reset as a device for indicating dependency between utterances, Nordic Prosody XI, 15.-17.8.2012, Tartto (Viro).
 • Asperger-nuorten vuorovaikutus – keskiössä puheen prosodia, katseen suunta ja ymmärrysongelmatilanteet, Lastenlinnan neurokognitiivisen yksikön sisäinen henkilöstökoulutuspäivä, 15.6.2012, Helsinki. (Kutsuesitelmä.)
 • The Relationship between Prosodic Features of Speech and the Written Target Text in Finnish Print Interpreting Data,  The Annual Finnish and Estonian Conference of Linguistics 2012, 16.-18.5.2012, Tallinna (Viro).
 • Keskusteluesimerkkejä kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutustilanteesta: Asperger-henkilöiden selkoryhmä, Kielellinen epäsymmetria vuorovaikutuksessa -seminaari, 20.1.2012, Helsinki. (Kutsuesitelmä.)

2011:

 • Différents aspects de la prosodie : des contours stylisés aux traits caractéristiques des jeunes atteints du syndrome d’Asperger, Journée d’études sur des aspects phonétiques et phonologiques du français parlé et son acquisition, 30.11.2011, Lund (Ruotsi). (Kutsuesitelmä.)
 • ‘Postponed pitch reset’ – keino ilmaista lausumien välistä hierarkiaa, CoCoLaC workshop “Comparing and contrasting syntactic dependency”, 25.11.2011, Helsinki.
 • Esimerkkejä itsekorjauksista pitkään ulkomailla asuneiden suomalaisten puheessa, CoCoLaC-seminaari “Pragmaattisia lähestymistapoja kieliin ja kulttuureihin”, 4.11.2011, Helsinki. 
 • Puheen prosodian vaikutus kirjoitustulkkeeseen, Kirjoitustulkkien koulutuspäivät, 28.-29.10.2011, Tampere. (Kutsuesitelmä.)
 • La prosodie et les signes de ponctuation – une approche expérimentale, XVIIIe Congrès des romanistes scandinaves, 9.-12.8.2011, Göteborg (Ruotsi).
 • Interactional challenges in conversations with youngsters afflicted with Asperger Syndrome: the role of prosody and nonverbal communication in other-initiated repairs, ICA 2011 Boston – Communication @ the Center, 26.-30.5.2011, Boston (USA).
 • “Aiheesta toiseen” – Näkökulmia Asperger-nuorten vuorovaikutukseen. (“Jos joku just tajus mitä mä sanoin.”), Suomalaisen Tiedeakatemian “Nuorten Akatemiaklubi”, 18.4.2011, Helsinki. (Kutsuesitelmä.) (video)
 • Indicating subordination between utterances in Finnish print interpretation data – The role of prosody, CoCoLaC Workshop on Subordination (Subgroup ‘Contrastive Syntax’), 15.4.2011, Helsinki.

2010:

 • La traduction finnoise des phrases sans verbe fini dans Les mains sales et Huis clos de Jean-Paul Sartre, Francontraste 2010, 2.-4.12.2010, Zagreb (Kroatia).
 • Features of nonverbal communication of youngsters afflicted with Asperger Syndrome, ICA 2010 Singapore – Matters of Communication: Political, Cultural & Technological Challenges, 22.-26.6.2010, Singapore.
 • Alustavia havaintoja Aspergerin syndroomasta kärsivien nuorten puheen prosodian ja nonverbaalisen viestinnän erityispiirteistä, XXXVII Kielitieteen päivät, 20.-22.5.2010, Helsinki.

2009:

 • Pourquoi contraster deux langues non apparentées ? L’exemple d’un projet de recherches portant sur les anomalies communicatives des personnes francophones et finnophones atteintes du syndrome d’Asperger, Studia Romanistica Beliana. Etudes romanes : bilan et perspectives, 26.-27.3.2009, Banská Bystrica (Slovakia).

2008:

 • Subordination and the prosodic interpretation of punctuation in ‘The Stranger’ by Albert Camus, Typological and discourse perspectives on subordination, 1.-2.9.2008, Helsinki. (Kutsuesitelmä.)
 • La « grammaire » de la ponctuation sur les tchats francophones, XVIIe Congrès des Romanistes Scandinaves, 12.-15.8.2008, Tampere. 
 • Les points de suspension comme ressource interactionnelle sur les tchats francophones, RSL IV Représentations du sens linguistique IV, 28.-30.5.2008, Helsinki. 
 • Sävelkorkeuden muutos seuraavan puhujan valintamekanismina interaktiivisessa TV-ohjelmassa, XXXV Kielitieteen päivät, 23.-24.5.2008, Vaasa. (Myös sektiopuheenjohtajuus.)
 • (Aino Koiviston kanssa): Alustavia havaintoja kolmen pisteen käytöstä suomen- ja ranskankielisissä chat-keskusteluissa, VII Valtakunnalliset keskusteluntutkimuksen päivät, 1.-2.2.2008, Helsinki.

2007:

 • L’utilisation des traits prosodiques comme indices conclusifs dans des émissions radiophoniques, XXV CILPR 2007  Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, 3.-8.9.2007, Innsbruck (Itävalta).
 • Le rôle des indices prosodiques dans l’indication de la position du locuteur. Exemples d’émissions radiophoniques avec des philosophes français, Colloque international ‘Le français parlé des médias 2 : Les mises en scène du discours médiatique’, 21.-23.6.2007, Québec (Kanada).
 • Lausumanloppuinen sävelkulun nousu kerronnan jäsentämisen keinona suomessa ja ranskassa, VI Valtakunnalliset keskusteluntutkimuksen päivät, 19.-20.1.2007, Tampere.

2006:

 • Downgrading the importance of what is said via prosodic cues – A comparative perspective on the use of stylized intonation contours in French and in Finnish, ICCA06 – International Conference on Conversation Analysis, 10.-14.5.2006, Helsinki.   
 • La structuration du discours oral par des indices prosodiques, Séminaire national des études doctorales des langues romanes, 31.3.-1.4.2006, Turku.
 • Puheen kontekstualisointi prosodisin keinoin, UFY:n ‘Nuorten tutkijain ilta’, 30.3.2006, Helsinki. (Kutsuesitelmä.)
 • Piano music and intonation contours in French speech –  A comparative perspective, ‘Spoken Communication – La Comunicazione Parlata’ Congress, 23.-25.2.2006, Napoli (Italia). 
 • Puhujan subjektiivisen sitoutumisasteen ilmaiseminen prosodisin keinoin, V Valtakunnalliset keskusteluntutkimuksen päivät, 18.-20.1.2006, Oulu. 

2005:

 • Transmission du degré de pertinence informative par des moyens prosodiques. Exemples de l’utilisation d’un schéma dans des émissions radiophoniques avec Jean-Paul Sartre et Albert Camus, International Symposium ‘IDP05 – Interface Discourse Prosody 2005’, 8.-9.9.2005, Aix-en-Provence (Ranska).  
 • La pertinence informative et la prosodie dans des émissions radiophoniques avec Jean-Paul Sartre et Albert Camus, XVIe Congrès des Romanistes Scandinaves, 24.-27.8.2005, Kööpenhamina ja Roskilde (Tanska).   
 • Havaintoja ’venkuraintonaation’ käytöstä ranskankielisessä radiohaastattelussa, IV Valtakunnalliset keskusteluntutkimuksen päivät, 3.-4.2.2005, Jyväskylä.   

2004:

 • Phénomènes d’hésitation dans le discours oral spontané, International Symposium on Dialogic Language Use: Address in Focus, 4.-5.3.2004, Helsinki.

 

POSTERIT:

2023:

 • (Lari Vainion, Ida-Lotta Myllylän, Viljami Haakanan, Satu Saalastin ja Martti Vainion kanssa): Perceived Atypicality of Speech Prosody of Finnish-Speaking Preadolescents with Autism Spectrum Condition – An Experiment with Delexicalized Speech Samples, 32nd World Congress of the IALP: Together Towards Tomorrow, 20.-24.8.2023, Auckland (Uusi-Seelanti).

2019:

 • (Minna Laakson kanssa): Disfluencies and Ungrammatical Utterances in the Speech of Preadolescents Afflicted with ASD, 31st World Congress of the IALP: Innovations in Supporting Communication Participation, 18.-22.8.2019, Taipei (Taiwan).

2017:

 • (Minna Laakson kanssa): Disfluent speech and grammatical errors in ASD boys’ interaction, 11th Oxford Dysfluency Conference: Challenge and Change, 20.-23.9.2017, Oxford (Iso-Britannia).
 • (Martti Vainion kanssa): Phonetic Description of Prosodic Features in Autistic Preadolescents’ Speech, ESCAP 2017 – 17th International Congress of the European Society for Child and Adolescent Psychiatry, 9.-11.7.2017, Geneve (Sveitsi). 

2015:

 • Interaction of Preadolescents with Autism – Focus on Speech Prosody, Gaze Behavior and Misunderstanding Situations, ESCAP 2015 – 16th International Congress of the European Society for Child and Adolescent Psychiatry, 20.-24.6.2015, Madrid (Espanja).

2014:

 • Ranskan opiskelijoiden havaintokokemus puheen prosodian ja välimerkkien suhteesta, AFinLAn syyssymposium 2014: Kielen oppimisen virtaukset, 14.-15.11.2014, Jyväskylä.
 • (Selina Sharminin kanssa): Gaze Behaviour and Linguistic Processing of Dynamic Text in Print Interpreting, ETRA 2014 – The 2014 Symposium on Eye Tracking Research & Applications, 26.-28.3.2014, Safety Harbor (USA).

2013:

 • The Relationship between the Prosodic Prominence of Speech and the Degree of Intelligibility in Preadolescent Asperger Boys’ Interaction, 15th International Congress of ESCAP – European Society for Child and Adolescent Psychiatry, 6.-10.7.2013, Dublin (Irlanti).

2012:

 • (Anukaisa Alasen ja Liisa Tiittulan kanssa): Print Interpreting from the perspective of linguistics, phonetics and translation studies, Closing Seminar of the MOTIVE Research Programme (Academy of Finland), 23.11.2012, Helsinki.
 • (Anukaisa Alasen ja Liisa Tiittulan kanssa): Print Interpreting from the perspective of linguistics, phonetics and translation studies, EST (European Society for Translation Studies) Symposium 2012, 27.-28.9.2012, Wien (Itävalta).

2011:

 • (Anukaisa Alasen, Maija Tanhuamäen, Liisa Tiittulan, Kari-Jouko Räihän, Selina Sharminin ja Oleg Spakovin kanssa): Speech Text. Print Interpreting: Process, Comprehensibility, and Technology, Seminar of MOTIVE Research Programme (Academy of Finland), 20.10.2011, Helsinki.
 • (Anukaisa Alasen, Maija Tanhuamäen ja Liisa Tiittulan kanssa): Print Interpreting from the perspective of linguistics, phonetics and translation studies, Seminar of MOTIVE Research Programme (Academy of Finland), 20.10.2011, Helsinki.
 • Asperger-nuorten vuorovaikutus: puheen prosodia, ei-kielellinen viestintä ja ymmärrysongelmat, Autismin kirjo – nykytietoa neurologian ja psykiatrian viitekehyksessä, 29.-30.9.2011, Helsinki. (Kutsuesitelmä.)
 • An experimental study on prominent prosodic features of young Finnish boys afflicted with Asperger Syndrome, 14th International Congress of ESCAP – European Society for Child and Adolescent Psychiatry, 11.-15.6.2011, Helsinki.

2010:

 • Observations on the prosodic characteristics of Finnish-speaking youngsters with Asperger Syndrome,  ExLing 2010 –  ISCA Tutorial and Research Workshop on Experimental Linguistics, 24.-26.8.2010, Ateena (Kreikka).

2008:

 • The prosodic and nonverbal deficiencies of French- and Finnish-speaking persons with Asperger Syndrome, ExLing 2008 –  ISCA Tutorial and Research Workshop on Experimental Linguistics, 25.-27.8.2008, Ateena (Kreikka).

2006: 

 • Prosody and punctuation in The Stranger by Albert Camus, ISCA Tutorial and Research Workshop on Experimental Linguistics, 28.-30.8.2006, Ateena (Kreikka).

2005: 

 • La répétition des schémas prosodiques dans un entretien radiodiffusé avec Jean-Paul Sartre, Colloque International de Linguistique et de Psychologie ‘Colloque RRR – Répétitions, Reprises et Reformulations’, 1.-2.4.2005, Pariisi (Ranska).