Väitöstilaisuus

Väittelin filosofian tohtoriksi 10.1.2009 klo 10 Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriossa XII aiheesta “La contextualisation du discours radiophonique par des moyens prosodiques. L’exemple de cinq grands philosophes français du XXe siècle” (Radiopuheen kontekstualisointi prosodisin keinoin. Esimerkkinä viisi suurta ranskalaista 1900-luvun filosofia).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimi prof. Mary-Annick Morel (Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris 3) ja kustoksena prof. Juhani Härmä (HY / Romaanisten kielten laitos).

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu, joka on vapaasti luettavissa E-thesis-palvelussa.