Fonetiikan ja fonologian alkeet (syksy 2010)

FONETIIKAN JA FONOLOGIAN ALKEET (Rra 102)

Lukuvuosi 2010-2011, periodit I ja II (10.9.-17.12.2010)

 • Luentoaika: pe 10-12 (U40 sali 11)
 • ‘Ranskan kielen tuottaminen I’ (Rra 102) -opintojakson (10 op) osasuoritus
 • Loppukuulustelu: pe 17.12.2010 klo 10.00-12.00 (U37 luentosali). Loppukuulusteluun ei tarvitse ilmoittautua erikseen, jos on ollut mukana kurssilla.
  • Uusintakuulustelu: pe 28.1 klo 10.00-12.00 (U40 sali 30). Uusintaan tulee ilmoittautua opettajalle sähköpostitse viimeistään ma 24.1. (Huom! Jos et pääsekään paikalle, muistathan perua ilmoittautumisesi!)
 • Huom! Perjantain 15.10 luento pidetään poikkeuksellisesti KESKIVIIKKONA 13.10 klo 8-10 (U40 sali 12).
 • Huom! Perjantain 3.12 luento pidetään poikkeuksellisesti KESKIVIIKKONA 1.12 klo 8-10 (U40 sali 11). Huom! Luento alkaa klo 8.25.
 • Huom! Myös perjantain 10.12 luento pidetään Metsätalon salissa 11 salissa 12 ilmenneiden teknisten ongelmien takia.

Kurssi on mahdollista suorittaa myös kirjatenttinä perusopintojen tiedekuntatenteissä. Tenttiin luettava kirja: Malmberg, Bertil (1976), Phonétique française. Lund: LiberLäromedel.

OHJELMA:

 • Luento 1 (10.9.2010): Kurssin lyhyt esittely. Tutustutaan joihinkin fonetiikan ja fonologian peruskäsitteisiin ja -yksiköihin. Tutustutaan yleisellä tasolla IPA-symboleihin ja niitä vastaaviin äänteisiin. Käydään pintapuolisesti läpi keskeisimmät ääntämiselimet ja -paikat sekä lista ranskan foneemeista.
 • Luento 2 (17.9.2010): Ranskan vokaalit (osa I): Yleiskatsaus ranskan vokaaleihin. Tutustutaan ranskan vokaalien ominaisuuksiin, luokitteluperusteisiin ja foneettisiin symboleihin. Lisäksi puhutaan mm. rytmijakson käsitteestä, elisiosta, “e caduc” -äänteestä sekä diftongeja muistuttavista ilmiöistä (hiatus, digrafi ja puolikonsonantti + vokaali).
 • Luento 3 (24.9.2010): Ranskan vokaalit (osa II): Käydään läpi ranskan palataaliset oraalivokaalit (etuvokaalit) yksitellen.
 • Luento 4 (1.10.2010): Ranskan vokaalit (osa III): Käydään yksitellen läpi velaariset oraalivokaalit (takavokaalit) sekä nasaalivokaalit.
 • Luento 5 (8.10.2010): Ranskan konsonantit (osa I): Yleiskatsaus ranskan konsonanttien luokitteluun artikulaatiotavan mukaan. Lisäksi puhutaan mm. soinnillisuudesta ja assimilaatiosta, rytmijakson käsitteestä, elisiosta sekä “e caduc” -äänteen distribuutiosäännöistä.
 • Luento 6 (13.10.2010): Ranskan konsonantit (osa II): Yleiskatsaus ranskan konsonanttien artikulaatiopaikkoihin. Lisäksi puhutaan mm. joidenkin ranskan ja suomen konsonanttien välisistä eroista.
 • Luento 7 (22.10.2010): Ranskan konsonantit (osa III): Klusiilit. Lisäksi tehdään kertaustehtäviä kurssin ensimmäisen puoliskon sisältöön liittyen.
 • Luento 8 (5.11.2010): Ranskan konsonantit (osa IV): Nasaalit ja likvidat. Lisäksi jatketaan edellisellä kerralla aloitettuja kertaustehtäviä.
 • Luento 9 (12.11.2010): Ranskan konsonantit (osa V): Spirantit (frikatiivit) ja puolikonsonantit.
 • Luento 10 (19.11.2010): Sidonta ja ketjuttaminen.
 • Luento 11 (26.11.2010): Prosodian käsite ja keskeisimmät parametrit. Praat-puheanalyysiohjelma. Tehdään havaintokoe, joka liittyy Asperger-poikien puheen prosodian erityispiirteisiin.
 • Luento 12 (1.12.2010): Allofonin, kvantiteetin ja geminaatan käsitteet. Aloitetaan transkribointiharjoituksia tehtävämonisteiden avulla.
 • Luento 13 (10.12.2010): Harjoitellaan transkribointia tehtävämonisteiden avulla. (Luentoon ei liity PowerPoint-dioja.)
 • Loppukuulustelu 17.12.2010 klo 10.00-12.00 (U37 luentosali).

 

TAUSTAKIRJALLISUUTTA:

 • Ashby, Michael & Maidment, John (2005): Introducing Phonetic Science. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Charliac, Lucile & Motron, Annie-Claude (1998): Phonétique progressive du français  avec 600 exercices. Niveau intermédiaire. CLE International.
 • Chiss, Jean-Louis ; Filliolet, Jacques & Maingueneau, Dominique (2001) : Introduction à la linguistique française. Tome I : notions fondamentales, phonétique, lexique. (Deuxième partie : ‘Phonétique et phonologie, pp. 61-109). Paris : Hachette.
 • Duchet, Jean-Louis (1998) [5. painos]: La phonologie. Paris: PUF. [Que sais-je ?]
 • Léon, Pierre, R. (1992): Phonétisme et prononciations du français. Paris: Nathan.
 • Malmberg, Bertil (1976) [5. painos]: Phonétique française. Lund: LiberLäromedel.
 • Iivonen, Antti (toim.) (2005): Puheen salaisuudet. Fonetiikan uusia suuntia. Helsinki: Gaudeamus.
 • Iivonen, Antti & Aulanko, Reijo (2001): Fonetiikan peruskäsitteitä. Helsinki: Helsingin yliopisto. [Helsingin yliopiston fonetiikan laitoksen monisteita 23]
 • Di Cristo, Albert (1998): Intonation in French. Teoksessa: Hirst, D. & Di Cristo, A. (toim.), Intonation Systems. A Survey of Twenty Languages. Cambridge: Cambridge University Press, ss. 195-218.
 • Vaissière, Jacqueline (2006): La phonétique. Paris: PUF. [Que sais-je ?]

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ:

Ranskan foneemit

IPA-symbolit ääninäytteineen

Fonetiikan perussanasto (2000 / Iivonen, Antti et al.)