Tekstinymmärtäminen II (Rra 203) / syksy 2010 (periodit I ja II)

TEKSTINYMMÄRTÄMINEN II (Rra 203) / syksy 2010 (ryhmä A)

Aika: Periodit I ja II (10.9.-17.12.2010), pe klo 12-14

Paikka: Metsätalon sali 28

Opettaja: Mari Lehtinen

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

Periodi I:

  • Opetus alkaa: 10.9
  • Periodin viimeinen opetuskerta: 22.10
  • Arvioitava kotikäännös jaetaan: 24.9
  • Arvioitava kotikäännös palautettava: 8.10
  • Tuntikäännös: 15.10 (klo 12.00-14.00).

Periodi II:

  • Opetus alkaa: 5.11 (Huom! Kaikki II periodin opetuskerrat päättyvät klo 14.00. Täten korvataan 3.12 pois jäävä opetuskerta.)
  • Opiskelijoiden esitelmät: 10.12 (kopio käsiteltävästä artikkelista palautettava pe 26.11)
  • Esitelmien kirjallisten versioiden palautus: to 16.12 (klo 17.00 mennessä)
  • Loppukuulustelu (kurssin viimeinen kerta): 17.12 (klo 12.30-15.30), Metsätalon sali 27
  • EI opetusta: 3.12 (opettajan työmatkan takia)

OHJELMA

Tunti 1 (10.9): Tutustuminen, kurssin yleisesittely ja käytännön asioita. Aloitetaan teksin 1 käsittelyä (“Mes amis, mes amours, mes emm…com” / L’Express 6.12.2007, ss. 64-67). Käydään lyhyesti läpi L’Express-lehden taustaa. Pohditaan ryhmissä kolmen pisteen ja finiittiverbittömien virkkeiden käyttöä stilistisinä keinoina.

Tunti 2 (17.9): Jatketaan tekstin 1 käsittelyä (“Mes amis, mes amours, mes emm…com” / L’Express 6.12.2007, ss. 64-67). Puhutaan kotitehtävän pohjalta kolmen pisteen ja finiittiverbittömien virkkeiden käytöstä. Tutustutaan myös joihinkin aiheita koskeviin tutkimustuloksiin. Harjoitellaan kääntämistä. Jaetaan teksti 2 (“Banlieues : le ghetto des mots” / L’Express 17.1.2008, ss. 64-69).

Tunti 3 (24.9): Kerrataan edellisen tunnin ja kotitehtävän pohjalta finiittiverbittömien virkkeiden ja kolmen pisteen käyttöä tyylikeinoina. Puhutaan lyhyesti Paul Claudelista. Jatketaan edellisellä tunnilla aloitettua ryhmäkäännöstehtävää. Käsitellään tehtävän pohjalta kääntämiseen ja suomen kielen oikeinkirjoitukseen liittyviä ongelmia sekä keskustellaan eri vaihtoehdoista. Jaetaan arvioitava kotikäännös 1 ja siihen liittyvät ohjeet.

Tunti 4 (1.10): Jatketaan edellisellä tunnilla aloitettua tekstin 1 (“Mes amis, mes amours, mes emm…com” / L’Express 6.12.2007, ss. 64-67) pohjalta tehtyä käännöstehtävää. Puhutaan kotitehtävien ja tunnilla tehtyjen käännösten pohjalta suomen kielen oikeinkirjoitusongelmista. Aloitetaan tekstin 2 käsittelyä (“Banlieues : le ghetto des mots” / L’Express 17.1.2008, ss. 64-69). Harjoitellaan ryhmissä tekstin keskeisen sisällön tiivistämistä ja raportointia suomalaiselle lukijakunnalle.

Tunti 5 (8.10): Jatketaan edellisellä kerralla aloitettua lehtitekstin sisällön tiivistämistehtävää. Harjoitellaan haastavien virkkeiden kääntämistä.

Tunti 6 (15.10): Arvioitava tuntikäännös.

Tunti 7 (22.10): Käsitellään arvioitavaa kotikäännöstä ja tuntikäännöstä.  Jatketaan tunnilla 5 aloitettua haastavien virkkeiden käännösharjoitusta.

Tunti 8 (5.11): Puhutaan loppukurssin aikataulusta. Käydään läpi haastavien virkkeiden käännösharjoitus. Puhutaan construction détachée -rakenteista, dislokaatioista ja appositioista sekä näiden välisistä eroista. Jaetaan teksti 3 (“Dans les grandes écoles, mieux vaut être boursier que fille / Le Monde 8.3.2010, s. 2).

Tunti 9 (12.11): Päätetään esitelmäryhmät sekä käsiteltävät lehdet. Puhutaan edelleen construction détachée -rakenteista ja dislokaatioista sekä pohditaan, miten ne kannattaisi kääntää suomeksi.

Tunti 10 (19.11): Tehdään tekstin 3 pohjalta rakenneanalyysiharjoituksia. Jaetaan teksti 4 (“Le pacte civil de solidarité, une union devenue banale” / Le Monde 11.10.2007, s. 12) ja tehdään sen pohjalta lukutekniikka- ja rakenneharjoituksia. Puhutaan construction clivée -rakenteesta ja suorasta kerronnasta.

Tunti 11 (26.11): Kerrataan hieman construction clivée -rakenteeseen liittyviä asioita. Puhutaan suorasta kerronnasta sekä conversationalization-ilmiöstä ja tehdään niihin liittyviä harjoituksia. Tehdään välimerkkien ja prosodian suhteeseen liittyvä testi Albert Camus’n lukeman L’étranger-teoksen pohjalta. Valmistellaan seuraavalla kerralla pidettäviä esitelmiä.

Tunti 12 (10.12): Opiskelijoiden esitelmiä ranskankielisistä sanomalehtiteksteistä.

Loppukuulustelu 17.12 klo 12.30-15.30 Metsätalon salissa 27.