Opinnäytteiden ohjaaminen

Ohjaan useita väitöskirjoja ja pro gradu -tutkielmia.

VALMISTUNEITA PRO GRADU -TUTKIELMIA, JOIDEN OHJAAJANA OLEN TOIMINUT:

  • Ihaksinen, Kia (2019): Intonaation käyttö lievästi autististen varhaisnuorten spontaaneissa kuntoutuskeskusteluissa. Helsinki: Helsingin yliopisto. (Fonetiikka.) (Toinen ohjaaja: Martti Vainio.)
  • Juntunen, Miitta (2019): La musique dans les manuels de FLE à l’école primaire en Finlande. Helsinki: Helsingin yliopisto. (Ranskalainen filologia.)
  • Pääkkönen, Emmi (2021): La musique dans l’enseignement du FLE – Le cas des enseignants du FLE finlandais. Helsinki: Helsingin yliopisto. (Ranskan kieli ja kulttuuri.)
  • Tyni, Miia-Riikka (2021): Enseignement de l’interrogation directe dans les manuels de FLE J’aime et Escalier. Helsinki: Helsingin yliopisto. (Ranskan kieli ja kulttuuri.)