Opinnäytteiden ohjaaminen

Ohjaan useita väitöskirjoja ja maisterintutkielmia.

VALMISTUNEITA MAISTERINTUTKIELMIA, JOIDEN OHJAAJANA OLEN TOIMINUT:

  • Ihaksinen, Kia (2019): Intonaation käyttö lievästi autististen varhaisnuorten spontaaneissa kuntoutuskeskusteluissa. Helsinki: Helsingin yliopisto. (Fonetiikka.) (Toinen ohjaaja: Martti Vainio.)
  • Juntunen, Miitta (2019): La musique dans les manuels de FLE à l’école primaire en Finlande. Helsinki: Helsingin yliopisto. (Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri.)
  • Niemi, Vlada (2022): L’usage des guillemets et de l’italique dans un corpus journalistique – Une étude de quelques chroniques du Monde et du Figaro sur la fusion de Nokia et Alcatel Lucent. Helsinki: Helsingin yliopisto. (Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri.) (Toinen ohjaaja: Lotta Lehti.)
  • Pääkkönen, Emmi (2021): La musique dans l’enseignement du FLE – Le cas des enseignants du FLE finlandais. Helsinki: Helsingin yliopisto. (Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri.)
  • Sundström, Kaisamari (2022): L’ère médiatique numérique 3.0 de l’enseignement du FLE – l’éducation aux médias dans les manuels finlandais du français. (Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri.)
  • Tyni, Miia-Riikka (2021): Enseignement de l’interrogation directe dans les manuels de FLE J’aime et Escalier. Helsinki: Helsingin yliopisto. (Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri.)