Opinnäytteiden ohjaaminen

Toimin pro gradu -tutkielmien ohjaajana sekä fonetiikan että ranskalaisen filologian oppiaineissa.

VALMISTUNEITA PRO GRADU -TUTKIELMIA, JOIDEN OHJAAJANA OLEN TOIMINUT:

  • Juntunen, Miitta (2019): La musique dans les manuels de FLE à l’école primaire en Finlande. Helsinki: Helsingin yliopisto. (Ranskalainen filologia.)
  • Ihaksinen, Kia (2019): Intonaation käyttö lievästi autististen varhaisnuorten spontaaneissa kuntoutuskeskusteluissa. Helsinki: Helsingin yliopisto. (Fonetiikka.) (Toinen ohjaaja: Martti Vainio.)