Ranskan fonetiikka II (kevät 2020)

Opetin keväällä 2020 ranskalaisen filologian syventäviin opintoihin kuuluvan kurssin ‘Ranskan fonetiikka II’ (5 op). Kurssi opetettiin etäopetuksena periodilla IV.

Kurssin sisältö koostui pääasiassa suomen ja ranskan foneemien vertailusta. Myös ranskan intonaatiojärjestelmää ja fonetiikan peruskäsitteitä ja -ilmiöitä käytiin läpi. Kurssi perustui pitkälti julkaisemaani Ranskan ääntämisopas -kirjaan (2015).

Kurssin ohjelma ja materiaalit löytyvät Moodlesta.