Metodit ja tieteellinen kirjoittaminen (kevät 2020)

Opetin ja koordinoin ranskalaisen filologian syventävien opintojen ‘Metodit ja tieteellinen kirjoittaminen’ -kurssin keväällä 2020, periodeilla III ja IV. Kurssi opetettiin puoliksi lähiopetuksena ja puoliksi etäopetuksena.

Periodin III aikana ranskalaisen filologian opettajat esittelivät kukin vuorollaan eri metodeita, joita ovat itse käyttäneet tutkimuksissaan. Periodilla IV opetin ranskaksi tieteellistä kirjoittamista opiskelijoille. Kurssilla käytiin läpi mm. pro gradu -työn rakennetta, yleisiä ongelmakohtia sekä opiskelijoiden omia tutkimusaiheita.

Kurssin ohjelma ja luentodiat löytyvät Moodlesta.