Phonétique (automne 2020)

Pidän syksyllä 2020 ranskalaisen filologian perusopintojen fonetiikan luentosarjan Helsingin yliopistossa (periodit I ja II). Luentokurssilla käydään läpi ranskan fonetiikan keskeisimpiä asioita, kuten peruskäsitteitä, foneettisia symboleita, sidontasääntöjä ja eri äänteiden piirteitä. Äänteitä verrataan myös suomen äänteisiin. Luentosarja on osa Phonétique et prononciation (KIK-FR112, 5 op) -opintojaksoa, johon kuuluu luentosarjan lisäksi käytännön ääntämisharjoituksia. Luentosarja toteutetaan reaaliaikaisena etäopetuksena Zoomin välityksellä. Lopuksi pidetään loppukuulustelu. Kurssin ohjelma ja materiaalit julkaistaan Moodlessa.