Phonétique (syksy 2023)

Opetan syksyllä Ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin opintosuunnassa ensimmäisen vuoden opiskelijoille suunnattua luentosarjaa ranskan fonetiikasta. Luentosarja on osa Phonétique et prononciation (Fonetiikka ja ääntäminen, KIK-FR 112) -kurssia, jossa käytännön ääntämistä opettaa yliopistonlehtori Mélanie Buchart. Teorialuennot pidetään maanantaisin klo 10-12 Metsätalon salissa 12. Kurssilla opiskelijat oppivat hallitsemaan fonetiikan ja fonologian peruskäsitteet ja yksiköt sekä tutustuvat mm. ranskan foneemien piirteisiin, sidontaa ja ketjuttamista koskeviin sääntöihin sekä foneettisen transkriboinnin perusteisiin. Opetuskieli on ranska. Luennon materiaalit julkaistaan Moodlessa.