Texte et contexte I (syksy 2023)

Opetan syksyllä 2023 (periodeilla I ja II) Ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin opintosuunnassa Texte et contexte I (Teksti ja konteksti I, KIK-FR 121) -kurssia. Kurssilla harjoitellaan mm. tiedonhakua, kääntämistä ja tekstinymmärtämistä sekä kielitieteellistä ja kontrastiivista (suomi-ranska) analyysiä. Opetus pidetään tiistaisin klo 10-12 Metsätalon salissa 18. Opetuskieli on ranska. Kurssin materiaalit julkaistaan Moodlessa.