Opinnot ja väitöskirjatutkimus

Väittelin filosofian tohtoriksi (FT) Helsingin yliopistosta tammikuussa 2009. Ranskan kieleen kohdistuva väitöskirjatutkimukseni käsitteli prosodian roolia puheen kontekstualisoinnissa ranskalaisten filosofien radiodiskursseissa. Tarkemmin sanottuna tutkin väitöskirjassani, miten tietyt prosodisesti merkityt kuviot toimivat mediapuheessa argumentointia tukevina diskursiivisina keinoina. Merkityllä kuviolla tarkoitan ”piirrekimppuja”, jotka muodostuvat tiettyjen akustisten parametrien paikallisista muutoksista. Tutkimusaineistona käytin väitöskirjassani kuutta ranskankielistä radiolähetystä, jotka on lähetetty Ranskan radiossa eri kanavilla vuosina 1948-1973. Lähetyksissä puhuu viisi kuuluisaa ranskalaista filosofia: Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Michel Foucault, Maurice Merleau-Ponty ja Gaston Bachelard.

Väitöskirjaohjaajanani toimi prof. Juhani Härmä (Helsingin yliopisto) ja vastaväittäjänäni prof. Mary-Annick Morel (Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris 3). Väitöskirjani sai arvolauseen eximia cum laude approbatur. Väitöskirja julkaistiin Uusfilologisen yhdistyksen (UFY:n) Mémoires-sarjassa joulukuussa 2008.

Vuosina 2007-2008 toimin OPM-rahoitteisena tutkijaopiskelijana valtakunnallisessa kielentutkimuksen tutkijakoulussa, Langnetissa, ‘Kielen rakenteet käytössä’ -ohjelmassa. Jatko-opintoihini sisältyi myös kahden lukukauden (9 kk) väitöskirjatyöskentely Université de la Sorbonne Nouvellen (Paris 3) yliopistossa Pariisissa vuonna 2005.

Tohtoriksi valmistumisen jälkeen olen suorittanut yliopistopedagogiikan opintoja Helsingin yliopistossa yhteensä 42 opintopisteen verran.

Filosofian maisteriksi (FM) valmistuin Helsingin yliopistosta syyskuussa 2003. Tutkintoni pääaine oli ranskalainen filologia. Sivuaineeni olivat teoreettinen filosofia ja aineenopettajan pedagogiset opinnot. Auskultoin Helsingin normaalilyseossa lukuvuonna 2001-2002.

Olen myös opiskellut Université de René Descartesissa (Paris 5) ja Université de Paris-Sorbonnessa (Paris 4) asuessani ensimmäistä kertaa Pariisissa 18-20-vuotiaana. Ylioppilaaksi olen kirjoittanut Mäkelänrinteen urheilulukiosta, Helsingistä. Peruskoulun kävin Keravalla.