Muu tieteellinen toiminta

TIETEELLISTEN NEUVOSTOJEN JÄSENYYDET TIETEELLISISSÄ AIKAKAUSLEHDISSÄ

2021 – :

 • Competitive Linguistic Research Journal (CLRJ) -lehden tieteellisen neuvoston jäsen

2018- :

TOIMITUSTYÖ TIETEELLISISSÄ AIKAKAUSLEHDISSÄ

2021- :

2015-2019:

 • COLLeGIUM-lehden toimituskunnan jäsen

2006-2009:

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT TIETEELLISISSÄ YHDISTYKSISSÄ

2021- :

SUOMALAINEN TIEDEAKATEMIA

2010-2011:

OSALLISTUMINEN KANSAINVÄLISTEN KONFERENSSIEN JÄRJESTÄMISEEN 

2023:

2022:

2021:

2019:

2018:

2009:

2008:

2005:

MONOGRAFIAKÄSIKIRJOITUSTEN ARVIOINT

2016:

2011:

REFEREE-TEHTÄVÄT TIETEELLISISSÄ JULKAISUISSA

2022:

2021:

2020:

2019:

2018:

2017:

2014:

2013:

2011:

2010: 

2007:

 

OPINNÄYTETÖIDEN TARKASTAMINEN

2022:

 • Neljän maisterintutkielman tarkastaminen ja arviointi ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin opintosuunnassa (Helsingin yliopisto)

2021:

 • Pro gradu -tutkielman tarkastaminen ja arviointi ranskan kielen ja kulttuurin opintosuunnassa (Helsingin yliopisto)

2020:

 • Neljän pro gradu -työn tarkastaminen ja arviointi ranskalaisen filologian oppiaineessa (Helsingin yliopisto)

2019:

 • Väitöskirjan esitarkastajana toimiminen englantilaisen filologian oppiaineessa (Oulun yliopisto)
 • Pro gradu -työn tarkastaminen ja arviointi ranskalaisen filologian oppiaineessa (Helsingin yliopisto)

2017:

 • Pro gradu -työn tarkastaminen ja arviointi ranskalaisen filologian oppiaineessa (Helsingin yliopisto)

2017:

 • Väitöskirjan arviointilautakunnan ulkopuolisena jäsenenä toimiminen ranskan oppiaineessa (Turun yliopisto)

2015:

 • Väitöskirjan esitarkastajana toimiminen pohjoismaisten kielten oppiaineessa (Helsingin yliopisto)

2010:

 • Pro gradu -työn tarkastaminen ja arviointi ranskalaisen filologian oppiaineessa (Helsingin yliopisto)

TUTKIJAKOULU LANGNET

2016- :

2010-2011:

 • Ohjaajapoolin jäsen Langnetin Kielen rakenteet käytössä -ohjelmassa
 • Esiintyminen Langnetin Väitöskirja kansiin ja tohtori töihin! -kurssilla (Helsinki, 24.-26.2.2010)

2007-2008:

 • OKM-rahoitteinen tutkijaopiskelija Langnetin Kielen rakenteet käytössä -ohjelmassa

TIETEELLINEN KÄÄNTÄMINEN

2008: