Autismihanke

Käynnistin vuonna 2009 Koneen säätiön rahoituksella lievästi autististen varhaisnuorten puheen prosodian ja ei-kielellisen viestinnän  erityispiirteisiin sekä ymmärrysongelmatilanteisiin kohdistuvan post doc -tutkimushankkeen. Myöhemmin hanketta ovat rahoittaneet myös Emil Aaltosen säätiö ja Helsingin yliopiston tutkijakollegium. Tutkin hankkeessa sekä suomen- että ranskankielistä aineistoa. Pitkällä tähtäimellä hankkeen on tarkoitus kohdistua myös englanninkieliseen aineistoon. Päämääränä on löytää prosodisia ja ei-kielellisiä piirteitä sekä ymmärrysongelmatilanteita aiheuttavia tekijöitä, jotka luonnehtivat lievästi autististen nuorten vuorovaikutusta äidinkielestä ja kulttuurillisesta ympäristöstä riippumatta. Lisäksi tutkimus kohdistuu keskusteluissa esiintyviin ymmärrysongelmatilanteisiin. Käytettävät menetelmät ovat sekä laadullisia (keskustelunanalyysi) että määrällisiä (kokeellinen ja akustinen fonetiikka). Hanke toteutetaan yhteistyössä useiden eri kotimaisten ja kansainvälisten tahojen kanssa. Toukokuussa 2011 vierailin hankkeen tiimoilta kaksi viikkoa Melbournen yliopiston Neuroscience Institutessa.

Hankkeeseen liittyviä yleistajuisia artikkeleita ja esityksiä: