Speech Text -projekti

Työskentelin vuosina 2011-2012 tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa “Kirjoitustulkkaus prosessina, tulkkeen ymmärrettävyys ja sen parantaminen” -projektissa. Kyseessä on poikkitieteellinen Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteistyöhanke, jossa on mukana mm. kielitieteen, käännöstieteen ja tietojenkäsittelytieteen tutkijoita. Oma osuuteni hankkeessa käsitteli pääasiassa puheen prosodian ja kirjoitustulkkeen välistä suhdetta. Tehtäväni sijoittui Helsingin yliopiston Nykykielten laitokselle, saksan kääntämisen oppiaineessa toteutettavaan osaprojektiin. Projektia johti professori Liisa Tiittula, ja se oli osa Suomen Akatemian MOTIVE-tutkimusohjelmaa.

Joulukuussa 2011 olin mukana MOTIVEn järjestämällä tutkijavierailulla Japanissa.

Vaikka hankkeen virallinen osuus onkin jo päättynyt, aiheeseen liittyvät tutkimukset ja yhteistyö jatkuvat edelleen.