Kielitieteen metodit (syksy 2011)

KIELITIETEEN METODIT -KURSSI (Rra306, Res302, Rit302)

Kurssi koostuu 14 luennosta, jotka järjestetään lukuvuonna 2011-2012 periodeilla I ja II perjantaisin klo 12–14 (U40 sali 12). Luennoilla romaanisten kielten tutkijat esittelevät tutkimushankkeitaan ja lähestymistapaansa kielen tai kirjallisuuden tutkimukseen. Kurssin opetuskieli on pääsääntöisesti suomi, mutta luentoja pidetään myös romaanisilla kielillä. Luennoilla on pakollinen läsnäolo. Metodikurssin tarkoituksena on tarjota opiskelijalle näköaloja kieliaineiden tutkimuksessa käytettyihin menetelmiin. Opintojakso sisältyy ranskalaisen, espanjalaisen ja italialaisen filologian syventäviin opintoihin. Sen laajuus on 3 op. Kurssin koordinaattorina toimii FT Mari Lehtinen.

Kurssin päätteeksi ei järjestetä tenttiä, vaan opiskelijat laativat luentopäiväkirjan valitsemistaan neljästä luentokerrasta. Opiskelijan tulee palauttaa kaksi luentopäiväkirjamerkintää periodin I luennoista ja kaksi periodin II luennoista. Kurssi arvostellaan asteikolla 0–5. Kurssiarvosana muodostuu luentopäiväkirjamerkintöjen arvosanojen keskiarvosta. Rajatapauksissa päiväkirjan johdanto-osa ratkaisee, kumpaan suuntaan arvosana pyöristetään. Päiväkirjamerkinnän voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai sillä romaanisella kielellä, jota kyseinen luennoitsija tutkii.

Opiskelijoilla on kunkin luennon jälkeen neljä viikkoa aikaa palauttaa luentopäiväkirjamerkintänsä kyseiselle opettajalle. Lopullinen luentopäiväkirja, johon sisältyy kansilehti, johdanto ja neljä päiväkirjamerkintää, tulee palauttaa viimeistään pe 27.1.2012 klo 17.00 mennessä joko sähköisesti Moodle-kurssialustalle tai paperiversiona kurssin koordinaattorin postilokeroon (Metsätalon 5. krs). Luentojen PowerPoint-diat ja muu käytetty opetusmateriaali julkaistaan kurssin Moodle-alueella.  

 

 

 

 

KURSSIN ALUSTAVA OHJELMA:

I periodi:  

9.9: Mari Lehtinen, Johdanto + ”Keskustelunanalyysi ja prosodiantutkimus”

16.9: Mervi Helkkula, ”Tekstintutkimusta, tyylintutkimusta”

23.9: Elina Suomela-Härmä, ”Mitä on filologia?”

30.9: Juhani Härmä, ”Puhuttelu ja vuorovaikutus ranskalaisissa teksteissä – esimerkkejä menneiltä vuosisadoilta”

7.10: Eva Havu, ”Kontrastiivista kielentarkastelua”

14.10: Päivi Sihvonen, ”Haaveesta hankkeeseen. Erään tutkimusprojektin anatomiaa”

21.10: Johanna Isosävi, ”Miten puhuttelua voidaan tutkia?”

 

II periodi:

4.11: Ulla Tuomarla, ”Miten ja mitä tutkia käännöksissä/kääntämisessä?”

11.11: Timo Riiho, ”Historiallis-vertailevaa romanistiikkaa”

18.11: Enrico Garavelli, ”La filologia dei testi a stampa”

25.11: Olli Philippe Lautenbacher, ”Analyse oculométrique de la réception du film sous-titré”

2.12: Anton Granvik, ”Kognitiivista kielentutkimusta”

9.12: Anne Riippa, ”Näkökulmia kirjallisuudentutkimukseen”

16.12: Elina Liikanen, ”Kontekstuaalisesta kirjallisuudentutkimuksesta”