Fonetiikan ja fonologian alkeet (syksy 2011)

FONETIIKAN JA FONOLOGIAN ALKEET 

Kurssi pidetään syksyllä 2011, periodeilla I ja II (5.9.-12.12.2011), maanantaisin klo 10-12 Metsätalon salissa 12. Kyseessä on ‘Ranskan kielen tuottaminen I’ (Rra 102) -opintojakson (10 op) osasuoritus. Kurssiin sisältyy sekä luento-opetusta että pieniä käytännön harjoituksia.

Luennoilla ei ole läsnäolopakkoa.

Kurssin loppukuulustelu pidetään perjantaina 9.12.2011 klo 10.00-12.00 (päärakennuksen sali 12). Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Uusintakuulustelu 30.1.2012 klo 10.00-12.00 (päärakennuksen auditorio XV).

Luentojen PowerPoint-diat toimivat kurssimateriaalina. Diat julkaistaan edellisenä päivänä ennen kutakin luentoa kurssin Moodle-alueella. Rekisteröintiavaimen saa opettajalta luentojen yhteydessä. Kaikkien kurssilaisten on välttämätöntä rekisteröityä kurssin Moodle-alueelle, koska myös tiedotus tapahtuu sitä kautta. Mitään oppikirjaa ei tarvitse hankkia, jos osallistuu kurssille.

Kurssi on mahdollista suorittaa myös kirjatenttinä perusopintojen tiedekuntatenteissä. Tiedekuntatenttiin luettava kirja: Malmberg, Bertil (1976), Phonétique française. Lund: LiberLäromedel.

Opettajana toimii FT Mari Lehtinen.

TAUSTAKIRJALLISUUTTA:

  • Ashby, Michael & Maidment, John (2005): Introducing Phonetic Science. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Charliac, Lucile & Motron, Annie-Claude (1998): Phonétique progressive du français  avec 600 exercices. Niveau intermédiaire. CLE International.
  • Chiss, Jean-Louis ; Filliolet, Jacques & Maingueneau, Dominique (2001) : Introduction à la linguistique française. Tome I : notions fondamentales, phonétique, lexique. (Deuxième partie : ‘Phonétique et phonologie, pp. 61-109). Paris : Hachette.
  • Duchet, Jean-Louis (1998) [5. painos]: La phonologie. Paris: PUF. [Que sais-je ?]
  • Léon, Pierre, R. (1992): Phonétisme et prononciations du français. Paris: Nathan.
  • Malmberg, Bertil (1976) [5. painos]: Phonétique française. Lund: LiberLäromedel.
  • Iivonen, Antti (toim.) (2005): Puheen salaisuudet. Fonetiikan uusia suuntia. Helsinki: Gaudeamus.
  • Iivonen, Antti & Aulanko, Reijo (2001): Fonetiikan peruskäsitteitä. Helsinki: Helsingin yliopisto. [Helsingin yliopiston fonetiikan laitoksen monisteita 23]
  • Di Cristo, Albert (1998): Intonation in French. Teoksessa: Hirst, D. & Di Cristo, A. (toim.), Intonation Systems. A Survey of Twenty Languages. Cambridge: Cambridge University Press, ss. 195-218.
  • Vaissière, Jacqueline (2006): La phonétique. Paris: PUF. [Que sais-je ?]

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ:

Ranskan foneemit

IPA-symbolit ääninäytteineen

Fonetiikan perussanasto