Fonetiikan ja fonologian alkeet (lv 2012-2013)

 

Ranskalaisen filologian perusopintoihin kuuluva “Fonetiikan ja fonologian alkeet” -kurssi pidetään syksyllä 2012, periodeilla I ja II (3.9.-26.11.2012), maanantaisin klo 10-12. Kyseessä on ‘Ranskan kielen tuottaminen I’ (Rra 102) -opintojakson (10 op) osasuoritus. Kurssiin sisältyy sekä luento-opetusta että pieniä käytännön harjoituksia. Kurssille tulee ilmoittautua WebOodin kautta 30.9.2012 mennessä.

Opetuspäivät ja paikat:

I periodi (2.9.-15.10): Metsätalo, sali 2

II periodi:

 • 29.10: Metsätalo, sali 4
 • 5.11: Metsätalo, sali 14
 • 12.11: Metsätalo, sali 12

Luennoilla ei ole läsnäolopakkoa.

Kurssin loppukuulustelu pidetään maanantaina 26.11.2012 klo 10.00-12.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. (Uusintamahdollisuus III periodin alussa. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.)

Luentojen PowerPoint-diat toimivat kurssimateriaalina. Diat julkaistaan viimeistään edellisenä päivänä ennen kutakin luentoa kurssin Moodle-alueella. (Rekisteröintiavaimen saat opettajalta.) Mitään oppikirjaa ei tarvitse hankkia, jos osallistuu kurssille.

Kurssi on mahdollista suorittaa myös kirjatenttinä perusopintojen tiedekuntatenteissä. Tiedekuntatenttiin luettava kirja: Malmberg, Bertil (1976), Phonétique française. Lund: LiberLäromedel. (Huom! Tiedekuntatentteihin ilmoittaudutaan tenttikuorilla, joita löytyy mm. Metsätalon alakerrasta vahtimestarin kopin luota. Kuori palautetaan oppiaineen tenttikuorilaatikkoon, joka löytyy Metsätalon 5. kerroksesta.)

Opettajana toimii FT Mari Lehtinen. Häneen saa luentojen ulkopuolella tarvittaessa parhaiten yhteyden sähköpostitse.

TAUSTAKIRJALLISUUTTA:

 • Ashby, Michael & Maidment, John (2005): Introducing Phonetic Science. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Charliac, Lucile & Motron, Annie-Claude (1998): Phonétique progressive du français avec 600 exercices. Niveau intermédiaire. CLE International.
 • Chiss, Jean-Louis ; Filliolet, Jacques & Maingueneau, Dominique (2001) : Introduction à la linguistique française. Tome I : notions fondamentales, phonétique, lexique. (Deuxième partie : ‘Phonétique et phonologie, pp. 61-109). Paris : Hachette.
 • Duchet, Jean-Louis (1998) [5. painos]: La phonologie. Paris: PUF. [Que sais-je ?]
 • Léon, Pierre, R. (1992): Phonétisme et prononciations du français. Paris: Nathan.
 • Malmberg, Bertil (1976) [5. painos]: Phonétique française. Lund: LiberLäromedel.
 • Iivonen, Antti (toim.) (2005): Puheen salaisuudet. Fonetiikan uusia suuntia. Helsinki: Gaudeamus.
 • Iivonen, Antti & Aulanko, Reijo (2001): Fonetiikan peruskäsitteitä. Helsinki: Helsingin yliopisto. [Helsingin yliopiston fonetiikan laitoksen monisteita 23]
 • Di Cristo, Albert (1998): Intonation in French. Teoksessa: Hirst, D. & Di Cristo, A. (toim.), Intonation Systems. A Survey of Twenty Languages. Cambridge: Cambridge University Press, ss. 195-218.
 • Vaissière, Jacqueline (2006): La phonétique. Paris: PUF. [Que sais-je ?]