Metodikurssi tutkielman laatijoille (lv 2012-2013)

 

Romaanisten kielten yhteinen “Metodikurssi tutkielman laatijoille” (entinen “Kielitieteen metodit” -kurssi) koostuu 14 luennosta, jotka järjestetään I ja II periodeilla lukuvuonna 2012-2013. Luennot pidetään perjantaisin klo 12-14 (U40 sali 12). Opintojakso kuuluu ranskalaisen, espanjalaisen ja italialaisen filologian syventäviin opintoihin (Rra306, Res302, Rit 302). Sen laajuus on 3 op. Luennoilla romaanisten kielten tutkijat esittelevät tutkimushankkeitaan ja lähestymistapaansa kielen tai kirjallisuuden tutkimukseen. Kurssin opetuskieli on pääsääntöisesti suomi. Yksi luento (23.11) pidetään kuitenkin italiaksi. Metodikurssin luentojen tarkoituksena on tarjota opiskelijalle näköaloja kieliaineiden tutkimuksessa käytettyihin menetelmiin. Kurssille tulee ilmoittautua WebOodin kautta 30.9.2012 mennessä. Kurssin vastuuhenkilö on FT Mari Lehtinen.

Kurssin suoritustapa

Kurssin luennoilla on pakollinen läsnäolo. Poissaolokertoja saa kertyä korkeintaan kolme. Läsnäolo kontrolloidaan nimilistalla tai nimenhuudolla. Kurssin päätteeksi ei järjestetä tenttiä, vaan opiskelijat laativat luentopäiväkirjamerkinnän valitsemistaan neljästä luentokerrasta. Opiskelijan tulee palauttaa kaksi luentopäiväkirjamerkintää periodin I luennoista ja kaksi periodin II luennoista. Yhden luentopäiväkirjamerkinnän ohjeellinen pituus on 2–3 liuskaa (Times New Roman 12, riviväli 1,5). Lisäksi lopulliseen luentopäiväkirjaan tulee sisältyä kansilehti sekä noin yhden sivun mittainen johdanto. Johdannossa opiskelija pohtii kurssia kokonaisuutena sekä perustelee lyhyesti, miksi valitsi kirjoittaa merkinnän juuri niistä neljästä luennosta, jotka sisältyvät päiväkirjaan. Päiväkirjan kokonaispituus on siis noin 9–12 liuskaa + kansilehti. Kansilehteen tulee sisällyttää seuraavat tiedot: opiskelijan nimi, opiskelijanumero, pääaine, kurssin nimi.

Luentopäiväkirja laaditaan siten, että se koostuu neljästä itsenäisestä osasta, sillä kukin luennoitsija lukee ja arvioi omasta luennostaan kirjoitetut päiväkirjamerkinnät asteikolla 0-5. Kurssin loppuarvosana muodostuu päiväkirjamerkintöjen keskiarvosta. Rajatapauksissa päiväkirjan johdanto-osa ratkaisee, kumpaan suuntaan arvosana pyöristetään. Päiväkirjamerkinnän voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai sillä romaanisella kielellä, jota kyseinen luennoitsija tutkii.

Luentopäiväkirjan osat on palautettava kunkin luennon pitäjälle viimeistään neljä viikkoa luennon jälkeen. Opiskelija toimittaa luentopäiväkirjamerkintänsä suoraan kullekin luennoitsijalle joko sähköpostitse tai paperiversiona postilokeroon. Kukin luennoitsija voi ilmoittaa luentonsa yhteydessä, kummalla tavalla toivoo vastaanottavansa omaa luentoaan koskevat päiväkirjamerkinnät. (Mikäli mitään erityistoivomuksia ei esitetä, palauttaminen on mahdollista sekä paperiversiona että sähköpostitse.)

Lopullinen luentopäiväkirja (johon siis sisältyy kansilehti, johdanto ja neljä päiväkirjamerkintää) palautetaan 27.1.2013 mennessä sähköisesti Moodle-kurssialustalle. (Huom! Vaikka palauttaisit lopullisen luentopäiväkirjasi jo kuukautta ennen määräpäivää, tämä ei nopeuta kurssiarvosanan saamista, koska kukin luennoitsija arvioi omat luentopäiväkirjansa, ja myös luennoitsijoiden arviointien määräpäivä on 27.1. Kurssiarvosanaa ei siis ole mahdollista saada ennen kyseistä päivää.)

Kurssin alustava ohjelma

Periodi I:

7.9  Mari Lehtinen: Kurssin johdanto + ”Keskustelunanalyysi ja prosodiantutkimus”              14.9 Johanna Isosävi: ”Miten puhuttelua voidaan tutkia?”
21.9 Elina Liikanen: “Kontekstuaalisesta kirjallisuudentutkimuksesta”
28.9 Pekka Posio: ”Mitä espanjan ja portugalin puhekorpuksista voi tutkia?”
5.10 Eva Havu: “Kontrastiivista kielentarkastelua”
12.10 Timo Riiho: ”Historiallis-vertailevaa romanistiikkaa”
19.10 Päivi Sihvonen: ”Haaveesta hankkeeseen. Erään tutkimusprojektin anatomiaa”

Periodi II:

2.11 Juhani Härmä: “Puhuttelu ja vuorovaikutus ranskalaisissa teksteissä – esimerkkejä menneiltä vuosisadoilta”
9.11 Elina Suomela-Härmä: ”Mitä on filologia?”
16.11 Mervi Helkkula: ”Tekstintutkimusta, tyylintutkimusta”
23.11 Enrico Garavelli: ”Filologia e postillati”
30.11 Anne Riippa: ”Intertekstuaalisesta kirjallisuudentutkimuksesta”
7.12 Anton Granvik: ”Kognitiivista kielentutkimusta”
14.12 Léa Huotari: “Korpuslingvistiikka käännöstieteessä”

Luentojen PowerPoint-diat ja muu opetusmateriaali julkaistaan kurssin Moodle-alueella. (Rekisteröintiavaimen saat opettajalta.)