Teksti ja konteksti 2 (kevät 2020)

Opetin ranskalaisen filologian aineopintoihin kuuluvan ‘Teksti ja konteksti 2’ -kurssin keväällä 2020, periodeilla III ja IV. Kurssi toteutettiin puoliksi lähiopetuksena ja puoliksi etäopetuksena.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet monenlaisten ranskankielisten nykytekstien analysoimiseen, ja hän on kartuttanut erityisesti Ranskaan liittyvää yleistietouttaan ja ymmärtää kulttuuriviitteitä. Kurssin aikana tehdään kirjallisia ja suullisia harjoituksia. Ne perustuvat monipuoliseen aineistoon, jota analysoidaan sekä kielellisten piirteiden että kulttuuriviitteiden kannalta. Kurssilla harjoitellaan myös tiedonhakua.

Kurssimateriaalit ja kurssiohjelma löytyvät Moodlesta.